Kavita Khobro

ಇಂಫಾಲಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್

2018 ಒಕ್ಟೋಬರ್ 26 ಆನಿ 27 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಇಂಫಾಲ್ ಶೆರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಆಪ್ಲೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ. ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಬಾವೀಸ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚ್ಯಾ ಒಡಿಟೋರಿಯಮಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಸಂಭ್ರಮಾ ವೆಳಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

ಮಣಿಪುರಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾವ್ ಹಾಂಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾಧವ್ ಕೌಶಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರೊವ್ಪಿಣ್ ಎಸ್ತೆರ್ ಡೇವಿಡ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರಿ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲಿ. "ತರ್ನೆ ಲೇಖಕ್ ಭಾರತಾಚೊ ಫುಡಾರ್. ತಾಂಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಉಪ್ಕಾರ್‍ತಲಿಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ತಾಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಫಳೆಂ ಆನಿ ರುಪಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಲೆ.


ಜವಾಹರ್‌ಲಾಲ್ ನೆಹ್ರು ಮಣಿಪುರಿ ಡಾನ್ಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ವಸಂತ್ ರಾಸ್ ಆನಿ ಪುಂಗ್ ಚೋಲಮ್ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಮಣಿಪುರಿ ನಾಚ್ ಆಸಲ್ಲೊ. 

ಒಕ್ಟೋಬರಾಚ್ಯೆ 27 ತಾರಿಕೆರ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸಭಾ ಆಸಲ್ಲಿ. ಸರ್‍ವಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಂನಿ ತಾಂಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. 

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕ್ಡಿಂ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಬಿಪಾಶಾ ಬೋರ್ (ಅಸ್ಸಾಮಿ), ಸಾಮ್ರಾಗ್ನಿ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ (ಬೆಂಗಾಲಿ), ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮ (ಬೋಡೊ), ಈಶಾ ದಾದಾವಾಲಾ (ಗುಜ್ರಾಥಿ), ಆಸ್ತಿಕ್ ವಾಜಪೇಯಿ (ಹಿಂದಿ), ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ (ಕನ್ನಡ), ಧೀಬಾ ನಜೀರ್ (ಕಾಶ್ಮೀರಿ), ಉಮೇಶ್ ಪಾಸ್ವಾನ್ (ಮೈಥಿಲಿ), ಅಮಲ್ ಎಮ್. (ಮಲಯಾಳಮ್), ತೊಂಗ್‌ಬ್ರಾಮ್ ಅಮರ್ಜಿತ್ ಸಿಂಗ್ (ಮಣಿಪುರಿ), ನವ್ನಾತ್ ಸೊಪನ್ ಗೋರೆ (ಮರಾಠಿ), ಚೂಡನ್ ಕಾಬಿಮೊ (ನೇಪಾಲಿ), ಜಯಧ್ರುತಾ ಸುನಾ (ಒಡಿಯಾ), ಗುರ್‌ಪ್ರೀತ್ ಸೇಹ್ಜಿ (ಪಂಜಾಬಿ), ದುಶ್ಯಂತ್ ಜೋಶಿ (ರಾಜಸ್ತಾನಿ), ಮುನಿ ರಾಜ್‍ಸುಂದರ್ ವಿಜಯ್ (ಸಂಸ್ಕೃತ್), ರಾಣಿ ಮುನ್ನು (ಸಂತಾಲಿ), ಚಂಪಾ ಚೇತ್ನಾನಿ (ಸಿಂಧಿ), ಆರ್. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ನನ್ (ತಮಿಳ್), ಬಾಲಸುಧಾಕರ್ ಮೌಲಿ ಸಂಭಾನಾ (ತೆಲುಗು) ಆನಿ ಶಹ್ನಾಜ್ ರಹಮಾನ್ (ಉರ್ದು) ಹಾಂಣೀಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಸಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಖಾತೀರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಿ.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್

ವಾರ್‍ಯಾ ಸಂಗೀತಾಕ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಧಲ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವೆ ನೇಜಿನ್, ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ ತಾಳಾಕ್ ಘುಂವುನ್ ಘುಂವುನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಉಸೊವ್ನ್ ನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಮೊರಾನ್, ಜುಳು ಜುಳು ಆವಾಜ್ ಕರ್‍ನ್ ಆಂಗ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ ಝರಿನ್, ಸತ್ರೆಕ್ ಸತಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ ಭಿಜೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾನ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಕವಿತಾ ಕಿರ್‍ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ.

ನೆಂಟ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಜಾಣ್ತ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ಖಂಯ್ಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ದೂಖ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಶಿಜ್ಲೆಂ. ಕೋಮುವಾದಾನ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಖಾತೀರ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ರುದಾನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಪ್ರೂಪ್ ಝಳ್ಕೊಂಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕವಿತೆಂನಿ ಆರಾಯ್ಲೆಂ. ಕವಿತೆಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಜಯ್ಲಾಂ, ಹಾಸಯ್ಲಾಂ, ದಾಧೊಶಿ ಕೆಲಾಂ. ಆಜ್ ಏಕ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಉಬಿಂ ರಾವುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಮತಿಂತಚ್ ನಿಯಾಳ್ತಾಂ ಆನಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ಮನೋರಂಜನಾಕ್ ಬೂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್‌ಗಿ ಕಿತೆಂಗಿ ಹಾಂವ್ ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಕಾಣಿಯೊ, ಕಾದಂಬರಿಯೊ, ವಾಚುನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಎಕಾ ಫಲಾಣ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ್ ಏಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟಲ್ಲೆಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೇಂಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಜ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಹಾಂವ್ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಣೆ ಖಾತೀರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವಾವುರ್‍ಲಲ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್ ಹಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್‌ಯ್ ಧಿನ್ವಾಸ್. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಕವಯಿತ್ರಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಋಣಿ.

ಕವಿತಾ, ಕಸಲಿಚ್ ಬಂಧಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್‌ಪಣಿಂ ಉಬ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ. ಹ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಕ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಫಿಛಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಕವಿ ಕಿತ್ಲೊ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೆರ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚೆಂ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ಸ್ವತಂತ್ ಕವಿಂಚೊ ಗಾಂವ್ ಆಮ್ಚೊ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯೆ ಆಶೆಸವೆಂ ಮ್ಹಜಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸೊಂಪಯ್ತಾಂ.


इंफालांत विल्मा बंटवाळान स्वीकार केलो साहित्य अकाडेमिचो पुरस्कार

२०१८ ऑक्टोबर २६ आनी २७ तारकेंनी मणिपुरांतल्या इंफाल शेरांत साहित्य अकाडेमीन ह्या वर्साचो आपलो युव पुरस्कार भेटयलो. पांत्तीस वर्सां सकयल्या बावीस भासांच्या तितल्याच युवजणांनी ट्रैबल रिसर्च संस्थ्याच्या ऑडिटोरियमांत चलल्ल्या विशेस संभ्रमा वेळार हो पुरस्कार स्वीकार केलो.

मणिपुरी संप्रदाया प्रकार मागण्याद्वारीं संभ्रमाची सुर‍वात जाली. साहित्य अकाडेमिचो काऱ्यदर्शी श्रीनिवास राव हांणी येवकार उलोवप केलें. अकाडेमिचो उपाध्यक्ष माधव कौशीक ह्या काऱ्याचे अध्यक्ष आसल्ले. फामाद इंगलीष बरोवपीण एस्तेर डेवीड मुखेल सैरी जावनासल्ली. "तर्ने लेखक भारताचो फुडार. तांचीं बर्पां आमच्या समाजांत बदलावण हाडुंक उपकार‍तलीं" म्हणून तिणें सांगलें. 

पुरस्कार जावन सर‍वांक तांब्याचें फळें आनी रुपय पन्नास हजार अकाडेमीन दिले.

जवाहर‌लाल नेह्रू मणिपुरी डान्स अकाडेमिच्या वसंत रास आनी पुंग चोलम हांचे थावन मणिपुरी नाच आसल्लो. 

ऑक्टोबराच्ये २७ तारकेर थंयच्या कोन्फरेन्स सालांत पुरस्कार जोडल्ल्यांची सभा आसल्ली. सर‍वय पुरस्कार विजेतांनी तांचो अनभोग ह्या संदर्भार वांटून घेतलो. 

विल्मा बंटवाळान आपल्या मुकडीं कविता संग्रहा खातीर कोंकणी भाशेचो पुरस्कार स्वीकार केलो तर, बिपाशा बोर (अस्सामी), साम्राग्नी बॅनर्जी (बेंगाली), पूर्ण ब्रह्म (बोडो), ईशा दादावाला (गुज्राथी), आस्तीक वाजपेयी (हिंदी), पद्मनाभ भट (कन्नड), धीबा नजीर (काश्मीरी), उमेश पासवान (मैथिली), अमल एम. (मलयाळम), तोंग‌ब्राम अमर्जीत सिंग (मणिपुरी), नवनात सोपन गोरे (मराठी), चूडन काबिमो (नेपाली), जयध्रुता सुना (ओडिया), गुर‌प्रीत सेहजी (पंजाबी), दुश्यंत जोशी (राजस्तानी), मुनी राज‍सुंदर विजय (संस्कृत), राणी मुन्नू (संताली), चंपा चेत्नानी (सिंधी), आर. सुनील कृष्णन (तमीळ), बालसुधाकर मौली संभाना (तेलुगू) आनी शहनाज रहमान (उर्दू) हांणीय तांच्या भासांनी बरयल्ल्या पुस्तकां खातीर प्रशस्ती स्वीकार केली.

विल्मा बंटवाळान प्रशस्ती स्वीकार करून केल्लें उलोवप

वाऱ्या संगीताक नाजुकायेन धलच्या पाचवे नेजीन, घडगड्या ताळाक घुंवून घुंवून शिमटी उसोवन नाच्च्या मोरान, जुळू जुळू आवाज कर‍न आंग वोळावन व्हाळच्या गुड्या वयले झरीन, सत्रेक सतावन आंग भिजोंवच्या पावसान म्हजे थंय कविता किर‍लायिल्ल्यो.

नेंट्यो कविता जाणत्यो जाल्यो. खंयगी अत्याचाराक बली जाल्ल्ये चलयेचें दूख म्हज्ये कवितेंत शिजलें. कोमुवादान पेटच्या म्हज्या गांवाखातीर म्हज्ये कवितेन रुदान केलें. अपरूप झळकोंच्या मनशापणाक म्हज्ये कवितेंनी आरायलें. कवितेंनी म्हाका भुजयलां, हासयलां, दाधोशी केलां. आज एक कवयित्री जावन तुमचे मुखार उबीं रावुंक कारण जाल्ल्या समेस्तांक मतिंतच नियाळतां आनी बरें मागतां. 

म्हज्या ल्हानपणार मनोरंजनाक बूक सोडल्यार हेर कितेंच नातल्लें. अशें अनिवाऱ्य जावन‌गी कितेंगी हांव बुकांच्या मोगार पडलीं. काणयो, कादंबरियो, वाचून आसल्ल्या हांवें एक दीस एका फलाण्या कोंकणी कविची कविता वाचली. म्हजे भितर एक उजो पेटल्लेबरी म्हाका भोगलें. त्या दीस थावन हांवेंय म्हज्या भोगणांक कवितेचें रूप दीवंक आरंभ केलें. आज म्हज्या ह्या वावराक बोव व्हड मान दिल्ल्या केंद्र साहित्य अकाडेमिचो हांव आभार मांदतां. कविता शेतांत म्हाका निरंतर प्रोत्साव दिंवच्या, म्हज्या पुस्तक पर्गटणे खातीर खळमीत नासतां वावुर‍लल्या केंद्र साहित्य अकाडेमी प्रशस्ती विजेत कोंकणीचो कवी मेल्विन लुद्रीग हांचो काळजा थावन उपकार भावुडतां. पुस्तक पर्गटल्ल्या गोंय कोंकणी अकाडेमीक‌य धिन्वास. म्हज्ये भितर‍ल्या कवयित्रिचो पोस केल्ल्या सर्व कोंकणी अभिमानींक हांव ऋणी.

कविता, कसलीच बंधड नासतां स्वतंत्र‌पणीं उबचें सुकणें. ह्या सुकण्याक पिंजऱ्यांत फिछार कर‍चें प्रयत्न भिल्कूल करिनाये. कवी कितलो स्वतंत्र आसा म्हळ्ळ्याचेर एका देशाचें स्वास्थ्य निर्धार कर‍येत. स्वतंत्र कविंचो गांव आमचो जांव म्हळ्ळ्ये आशे सवें म्हजीं दोन उतरां सोंपयतां.Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.