Kavita Khobro
????? ??????? ????????: ????????? 14 ???????? ????. ??????????? ??????????

????? ????????? ????? ????? ?????: ???????? ?????? ????? ???? ???????

????? ????????? ????? ????? ?????: ????? ?????? ????? ???????

????? ????????? ??????????? ??? ????????? ?????? ????? ????? ????? ??????

?????????? ?????? ???????? ?????????? ????? ?????? ?????-????? ?????????

???? ??????? ?????????? ??????? ?????? ??????? ????????? ??????? ?????????

?????????? 46???? ??????????? ????? ????????? ????????? ?????????

????? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ??????? : ??????????? ?????? ???????

????? ??????? ?????????: ????? ??????????????? ?????? ???????? ???????

?????? ???????? ?????? ??????? ??????? ????? ?????????? ??????? ????? ??????

Kavita Fest 2019 - Photo Album - 2

Kavita Fest 2019 - Photo Album - 1

??????? ?????????? ????? ????????? ?????? ????? ????? ?????????

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ಫೈನಲಾಕ್ ನಿವಡ್

ಪಣ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಿವಡ್

ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್


» Next Page  »