Kavita Khobro
ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಿರಾರೊಡಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ವಸಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂ ಸೆಮಿ-ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಥಾವ್ನ್ ಧಾ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಆಂಡ್ರ್ಯೂಚ್ಯಾ ಆಂಜುರಾಚೆಂ ಪಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಚವ್ತೊ ಕುರೊವ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿ ಥಾವ್ನ್ ತೆಗಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್: ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತಿ ಆನಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ - ಮುಂಬಯ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್

ಭಾರತಾಂತ್ ಏಕ್‍ರೂಪಿ ವಿಮರ್ಶಿಕ್ ದಿಷ್ಟಿಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್ : ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರೊ. ಸೀತಾಂಶು ಯಶಶ್ಚಂದ್ರ ಥಾವ್ನ್ ಉಪನ್ಯಾಸ್: ಆಗೋಸ್ತ್ 27

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ನವೊ ಜೀವ್ ಭರ್‍ಲಾ - ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಸಾಹಿತಿಂನಿ 'ಸ್ತ್ರೀವಾದ್' ಸಬ್ದಾಚೊ ದುರುಪಯೋಗ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ - ಜೋಷಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ: ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಯರತೋಟಾಂತ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪಾವ್ಸ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಫಾ. ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿ

ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಿಂ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ಸುಧೀರ್ ಕೊಡಕಣೀಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂತ್ ಮರಣ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರಾಕ್ ಜೀಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಚಡಿತ್ ಇನಾಮಾಂ

Konkani Poetry Reciting Competition - Finals

ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಚ್ಯಾರ್ ಯುವಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್


» Next Page  »