Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮೈಪಾಸಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಶಿಂವರ್‍ತಲೊ?

ಕವಯಿತ್ರಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಮುವಾದಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ. ಮನೀಸ್ ಮನ್ಶಾಚೊ ಜೀವ್ ಆಶೆವ್ನ್ ಆಸಾ. ಜಿವಾಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಲ್ ನಾ. ಹೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಆಜೂನ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ತಿ ಉಲೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾ - ಮಾಯೆಮೊಗಾಚೊ, ಮೈಪಾಸಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾ. ಧರ್ಮಾಚ್ಯೊ ವೊಂಯೊಂ ಮಸ್ತುನ್ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್‍ಚೊ ಅಸಲೊ ಪಾವ್ಸ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲಾ.

ಪುಣ್ ಹಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ಜಾತಲಿ? ಕೊಣ್ ಹಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ತಲೊ? ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಆಲೋಚೆನ್ ರೊಯ್ಲ್ಯಾ. ತಿಕಾ ಕೊಮ್ರೆ ಫುಟುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ

ಪಾವ್ಸಾ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಾಯ್ ತುಂ?
ಇಲ್ಲೊ ತರೀ ಶೆಣಾವ್ನ್ ವಚ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ!

ಸುರಿ, ಕೊಯ್ತೆ ನಿತಳ್ ಕರ್‍ನ್ ವಚ್
ಧರ್ಣಿರ್ ಸುಕ್ಚೆಂ ರಗತ್
ಧುವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ವಚ್
ಹಿಮ್ಸಾಣೆ ವಾಸ್ ತುಂ ಘೆವ್ನ್ ವಚ್
ಇಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಶೆಣಾವ್ನ್ ವಚ್.

ಜಮಯಿಲ್ಲೆ ಫಾತರ್
ವ್ಹಾಳೊವ್ನ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ವಚ್
ತಾಪಲ್ಲ್ಯೊ ತಕ್ಲ್ಯೊ
ಥಂಡ್ ಕರ್‍ನ್ ವಚ್
ಅನ್ನಾಡಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್
ತುಂಚ್ ವ್ಹರ್‍ನ್ ವಚ್.

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣೀ
ಜ್ಯೊರಾನ್ ವೋತ್ ಪಾವ್ಸಾ
ಸಕ್ಕಡ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಂಚೆ ರಂಗ್
ಧುವ್ನ್ ವಚುಂ
ಪೊಂದ್ಲೆಂ ನೀಜ್ ಲುಗಟ್
ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸುಂ!

-ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್


संपादकीय:

मैपासाचो पावस केन्नां शिंवर‍तलो?

कवयित्रिच्या गांवांत कोमुवादाचो उजो पेटला. मनीस मनशाचो जीव आशेवन आसा. जिवाक हांगासर मोल ना. हो उजो पालवोवंक आजून कोणाच्यान जालें ना म्हणतच पावसाक ती उलो मारून आसा. हो पावस जाय जाला - मायेमोगाचो, मैपासाचो पावस जाय जाला. धर्माच्यो वोंयों मस्तून मनशापणाच्या माटवांत मन्शाकुळाक मर‍याद मेळशें कर‍चो असलो पावस जाय जाला.

पूण हाची सुर‍वात खंयसर जातली? कोण हाची सुर‍वात कर‍तलो? विल्मा बंटवाळान सभार तेंपा उपरांत एक बरी आलोचेन रोयल्या. तिका कोम्रे फुटुंदीत म्हळ्ळी आमची आशा.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

म्हज्या गांवाक उजो पेटला

पावसा खंय पावलाय तूं?
इल्लो तरी शेणावन वच
म्हज्या गांवाक उजो पेटला!

सुरी, कोयते नितळ कर‍न वच
धर्णीर सुकचें रगत
धुवन व्हर‍न वच
हिम्साणे वास तूं घेवन वच
इल्लो हांगा शेणावन वच.

जमयिल्ले फातर
व्हाळोवन व्हर‍न वच
तापल्ल्यो तकल्यो
थंड कर‍न वच
अन्नाडी मुकेल्यांक
तुंच व्हर‍न वच.

एक पावटीं पुणी
ज्योरान वोत पावसा
सक्कड बावट्यांचे रंग
धुवन वचूं
पोंदलें नीज लुगट
सकडांच्या दोळ्यांक दिसूं!

-विल्मा बंटवाळ

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ - 7/16/2017
ಘರ್‍ಚಿ ವಾಟ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾ - 8/7/2016
ತಳ್ಟೊ - 2/9/2016
ಗಾಂಟಿ - 11/19/2015
ತಳ್ಟೊ - 2/6/2015
ಮುಕ್ಡಿಂ - 4/26/2014
ಪಣ್ಟಿ - 4/20/2013
ಕಾನೂನ್ - 3/4/2013
ಬಲಿ ಕೋಣ್? - 8/30/2012
ಜಾಪ್ ಸೊದ್ತಾನಾ - 4/9/2012
ಕವಿ - 8/30/2011
ಪರತ್ ಏಕ್ ಜಾವ್ಯಾಂ - 6/11/2011
Comments on this Article

Joshwant lobo
-Mumbai (church hall party), India
Sunday, July 16, 2017
I read in Hindi but I liked the poem very much cause the wordings are in konkani I liked too much and i don't knw to read in konkani letters (Kannada).thank you n god bless u in many more poems..

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z