Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಘೊರೆಂವ್ಚಿಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ

ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಧಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಾ ಜಾಲಾ. ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಗುದಾಂವಾಂನಿ ಘೊರೆತಾತ್. ಹಿಂ ಗಿನ್ಯಾನಾಚಿಂ ಗಿಂಡ್ಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮತಿಂತ್ ಶಿಜ್ತಾತ್, ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್, ಅರ್ಥಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸನ್ನಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಪುಸ್ತಕಾಂವಿಶಿಂ ತೊ ಬರಯ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಾಕಾಂಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹೆರ್ ಸಂದರ್ಭಾಂಕ್ ಸರ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಗುದಾಂವ್ ಯಾ ಲೈಬ್ರೆರಿ?

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್

ಹಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಮಾಳಯ್     
ತಿಕಾ ದೋನ್ ದಾರಾಂ
ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಬುಕಾಂಚಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ
ಆನಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್

ಬುಕಾಂಚ್ಯೆ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್
ದೀಘ್ ಮೌನ್
ನಿರಂತರಿ ಧ್ಯಾನ್
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಂಧಾನ್ 

ಬುಕಾಂಚ್ಯಾ ಗುದಾಂವಾಂತ್
ಬುಕಾಂಚೊಚ್ ಅವಾಜ್ 
ಧುಳಿಂಚೊ ವಾಸ್
ವ್ಯಾಕರಣಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾಸ್

ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್
ಖತ್ಕತ್ಚೆಂ ಚಿಂತಪ್
ವಾದ್ ಆನಿ ವಿವಾದ್
ತರ್ಕ್ ಆನಿ ತಕ್ರಾರ್
ಉಜೊ ಆನಿ ಉಜ್ವಾಡ್

ಗುದಾಂವಾಂತ್ಲೆ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ
ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬುಕಾಂಬರಿಂಚ್ ಮೊನೆ
ವೊಜೆಂ ಹಳೂ ಕೆಲ್ಲೆ  
ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚೆ
ನಿರ್ಜೀವ್ ಆತ್ಮೆ.

ಹಿ ಬುಕಾಂಚಿ ಮಾಳಯ್
ಹಿಕಾ ದೋನ್ ದಾರಾಂ
ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಆಸಾ ಬುಕಾಂಚಿ ಲೈಬ್ರೆರಿ
ಆನಿ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಬುಕಾಂಚೆಂ ಗುದಾಂವ್
ವಿಂಚವ್ಣ್ ತುಮ್ಚಿ

-ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ


संपादकीय:

गुदांवांनी घोरेंवचीं गिन्यानाचीं गिंडलां

आयच्या दिसा गिन्यान जोडून घेंवच्यो संधी जायत्यो आसात. पूण आमकां वेळ म्हळ्ळो ना जाला. गिन्यानाचीं गिंडलां गुदांवांनी घोरेतात. हीं गिन्यानाचीं गिंडलां कांय थोडे फावटीं आमचे मतींत शिजतात, तवळ मात्र आमी साधन करुंक पावतांव, अर्थात आमकां सन्नां मेळतात.

रोशू बजपेन एक सुंदर कविता हांगासर दिल्या. पुस्तकांविशीं तो बरयता. ही कविता पुस्ताकांच्या संदर्भार मात्र आमी लेकाक धरिनासतां, हेर संदर्भांक सर केली जाल्यार हाची सोभाय दोडती जावंक साध्य आसा.

आमकां कितें जाय? गुदांव या लैब्रेरी?

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

लैब्रेरी आनी गुदांव

ही बुकांची माळय     
तिका दोन दारां
उजव्याक आसा बुकांची लैब्रेरी 
आनी दाव्याक बुकांचें गुदांव

बुकांच्ये लैब्रेरींत
दीघ मौन
निरंतरी ध्यान
क्रांतिकारी संधान 

बुकांच्या गुदांवांत
बुकांचोच अवाज 
धुळिंचो वास
व्याकरणाथावन मेकळी जाल्ली भास

लैब्रेरिंतले भायर आयिल्ल्यांथावन
खत्कतचें चिंतप
वाद आनी विवाद
तर्क आनी तक्रार
उजो आनी उजवाड

गुदांवांतले भायर आयिल्ले
थंयच्या बुकांबरिंच मोने
वजें हळू केल्ले  
सिमिस्त्रींत विशेव घेंवचे
निर्जीव आत्मे.

ही बुकांची माळय
हिका दोन दारां
उजव्याक आसा बुकांची लैब्रेरी
आनी दाव्याक बुकांचें गुदांव
विंचवण तुमची

-रोशू बजपे

 

ಬರೊ ಮನಿಸ್ - 7/4/2018
ಲೈಬ್ರೆರಿ ಆನಿ ಗುದಾಂವ್ - 9/26/2017
ಖುನ್ - 5/2/2017
ಅನಾಥ್ ತಲ್ವಾರ್ - 2/20/2017
ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚೆಂ ರುದಾನ್ - 8/29/2016
Comments on this Article

Rumy Davis
-Bejai, India
Tuesday, September 26, 2017
Meaningful poem

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z