Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮಾರ್ನೆಮಿಚೆ ವಾಗ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಭೆಸಾಂ ಕರ್‍ತಾನಾ 

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂವಿಶಿಂ ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ವಾಗಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಏಕ್ ಪ್ರತೀಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರುನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವಿಶಿಂ ಕವಿ ಉಲಯ್ತಾ.

ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿರ್ ಮನಾಕ್ ನಾಟ್ವಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂ ಥಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಶೆಳೆಪಣ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾವಿಶಿಂ ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣಿ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಯಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಮುಖಾವಟ್

ವಾಗಾ ವೆಸಾಚ್ಯಾ ನಾಚಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್
ಹಾಂವ್‌ಯ್ ವಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ
ವಾಗಾ ಮುಖಾವಟ್ ಚಡೊವ್ನ್
ಮಾರ್ನೆಮಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್.

ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಧಾಂವುನ್ ಕಿಂಕ್ರಾಟ್ ಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಜಮ್ಯಾಂತ್
ದಾಕ್ಟುಲೆಂ ಮುನ್ನಿ ಆಮ್ಚೆಂ
ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂವಿಣೆಂ ತಾಳ್ಯೊ ಪೆಟುನ್
ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾರುನ್ ಬೊಬಾಟ್ತಾನಾ
ಜಮ್ಯಾಂತ್ ನಾಚುನ್ ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ 
ವಾಗಾನ್ ದಾವ್ಲಿ ಮಾರ್‍ಲಿ...

ಖಿಣಾನ್ ಕುಶಿನ್ ರಾವುನ್ 
ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಟೊಮಿನ್
ದಾವ್ಲ್ಯೊ ಮಾರುನ್ ಉಡಿ ಮಾರ್‍ಲಿ
ಭಿಂಯಾವೀಣ್ ವಾಗಾಚೆರ್
ಮುನ್ನಿಚ್ಯೆ ರಕ್ಶಣೆಕ್.
ಚೆಂಡೆವಾಲೆ ಬಾವ್ಡೆ
ಸಂಗತ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ವಾಗಾಕ್ ವಾಂಚೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ
ಪೆಟ್ಯಾ ದಾವ್ಲೆ ಥಾವ್ನ್....

ಮನ್ಶಾ ಮುಖಾವಟಾಚ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಂತ್
ಕಾಮುಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಪೊಂದಾ
ಜಾನ್ವಾರ್ಪಣ್ ರುಂಬಾ ನಾಚ್ ನಾಚ್ತಾನಾ
ಜಾನ್ವಾರಾಚೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್‍ಪಣ್
ಮನ್ಶಾಪಣಾಕ್ ಭೆಸಾಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.......!

- ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ                  

संपादकीय:

मार्नेमिचे वाग मनशापण भेसां कर‍ताना 

स्त्रीयांचेर चलच्या अत्त्याचारांविशीं आनी असल्या घडितांक दोळे धांपून निदच्या समाजाविशीं ही कविता उलयता. मार्नेमिच्या वागांचो नाच एक प्रतीक जावन वापरून ह्या घडितांविशीं कवी उलयता.

प्रसन्न निड्डोडीन सांगुंक आसची गजाल कांय आवाज करिनासतां मार्मीक रितीर मनाक नाटवासारकें सांगल्या. असल्या घडितां थंय आवाज उटयनासतां शेळेपण दाकोंवच्या समाजाविशीं शिटकावणी ताणे दिल्या.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

मुखावट

वागा वेसाच्या नाचा जम्यांत
हांव‌य वाग जाल्लों
वागा मुखावट चडोवन
मार्नेमिच्या फेस्ताक.

हेणे तेणे धांवून किंक्राट मार‍च्या
भुरग्यां जम्यांत
दाकटुलें मुन्नी आमचें
पांयजणांविणें ताळ्यो पेटून
उडकाणां मारून बोबाटताना
जम्यांत नाचून खर्शेंवच्या 
वागान दावली मार‍ली...

खिणान कुशीन रावून 
बोबो घालच्या टोमीन
दावल्यो मारून उडी मार‍ली
भिंयावीण वागाचेर
मुन्निच्ये रक्षणेक.
चेंडेवाले बावडे
संगत कळीत नासतां
वागाक वांचोवंक लागले
पेट्या दावले थावन....

मनशा मुखावटाच्या आडोसांत
कामुकपणाच्या पडद्यापोंदा
जानवारपण रुंबा नाच नाचताना
जानावाराचें उपकार‍पण
मनशापणाक भेसां करिलागलें.......!

- प्रसन्न निड्डोडी        

 

ಮುಖಾವಟ್ - 10/31/2017
ಕವಿತೆಚಿ ಸಕತ್....? - 3/17/2017
ಕಾಳ್ಜಾ ಕುಡ್ಕೆ - 6/24/2016
ನೇತಾ, ವೋಟ್ ಆನಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ - 3/20/2014
ಜಿಣ್ಯೆ ಮಿಸ್ತೆರ್......! - 8/22/2013
ಗುಲೊಬ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಲಿ - 1/22/2013
ಮ್ಹಾರ್ಗಾಯೆಚಿ ಖರ್ಗಾಯ್.......! - 10/23/2012
ರುಜ್ವಾತ್ / रुजवात - 2/21/2012
ತಾನ್ - 8/3/2011
Zq S - 9/10/2007
Dmɫm - 8/21/2007
KAii - 2/4/2007

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z