Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕೈದಿ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿ ವ್ಯಥಾ

ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ (ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್) ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ (ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚಿಂ) ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ವರ್ಣಿತಾ.

ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಡ್ಚಡೆಂತ್ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಶಿಕ್ತಾ. ತಿಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ 2017ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ

ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಂಗೆರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್
ಆಸಾ ಏಕ್ ಶೆವ್ಣೆಂ
ತೆಂ ದರ್ ಖಿಣಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾದಯ್ತಾ
ಹಾಂವ್ ಶಾಳೆಂತ್ ವತನಾ ಯೆತನಾ
ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾದಯ್ತಾ
ಹಾಂವ್ ಸಾಂಜ್ಚೆಂ ಖೆಳ್ಟಾಂ
ಇಷ್ಟ್ ಇಷ್ಟಿಣಿ ವಾಂಗ್ಡಾ
ತೆನ್ನಾಯ್ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾದಯ್ತಾ
ಆನಿ ಲಕ್ಷ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಥಂಯ್ ವತಾ
ತೆಂ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಸಾಂಗೂಂಕ್ ಸೊದ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ

ಪಾಖಾಂ ನಾಸುನೂಯ್ ತುಂ ಖೆಳ್ಟಾ ಮೆಕ್ಳೆಪಣಾನ್
ಪಾಖಾಂ ಆಸುನೂಯ್ ಹಾಂವ್ ಉಡೂಂಕ್ ಶಕನಾ
ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಕಾಯ್ ತೆಂ?

ಮಾಗೀರ್ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಹಾಂವೆಂ
ಕೊಣಾಕ್ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ಪಾಚೊ
ಯತ್ನ್ ಕೆಲೊ...
ಮಾತ್ ಪಾಂಜ್ರೊ ಖೂಪ್ ಉಂಚಾಯೆರ್
ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾವನಾಂತ್ ಥಂಯ್

ಪುಣ್ ಜೆನ್ನಾ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಲೆಂ
ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್ ಪಾವ್ತಲೆ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾ ಮೆರೆನ್
ತೆನ್ನಾ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್
ಹಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್‍ತಲೆಂ
ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್

- ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್


संपादकीय:

पाखां आसून पिंजऱ्यांत कैदी सुकण्याची व्यथा

सानिकाची कविता पाखां नासतां आंगणांत खेळून आसच्या भुरग्याक पळेवन पाखां आसून पांजऱ्यांत (पिंजऱ्यांत) कैदी आसच्या शेवण्याचीं (सुकण्याचीं) भोगणां सांगता मात्र न्हय, पांजऱ्यांतल्या शेवण्याक सुटका दीवंक सकना जांवची भुरग्याची असहायकता वर्णिता.

सानिका पवार गोंयच्या कुडचडेंत सर्वोदय एड्युकेशनल सोसायटी हैस्कूलांत आटवेंत शिकता. तिच्या ह्ये कवितेक कविता ट्रस्टान २०१७व्या वर्सा चलयिल्ल्या देवाधीन चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक इक्राव्या अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवचे सर्तेंत पयलें इनाम लाभलां.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

पांजऱ्यांतलें शेवणें

शेजाऱ्यांगेर‍च्या पांजऱ्यांत
आसा एक शेवणें
तें दर खिणाक म्हाका सादयता
हांव शाळेंत वतना येतना
तें म्हाका सादयता
हांव सांजचें खेळटां
इष्ट इष्टिणी वांगडा
तेन्नाय तें म्हाका सादयता
आनी लक्ष परत परत थंय वता
तें कितें तरी सांगूंक सोदता म्हाका

पाखां नासुनूय तूं खेळटा मेकळेपणान
पाखां आसुनूय हांव उडूंक शकना
अशें म्हणटा काय तें?

मागीर एक दीस हांवें
कोणाक सांगनासताना
पांजऱ्याचें दार उगतें कर‍पाचो
यत्न केलो...
मात पांजरो खूप उंचायेर
म्हजे हात पावनांत थंय

पूण जेन्ना हांव व्हड जातलें
म्हजे हात पावतले पांजऱ्या मेरेन
तेन्ना दार उगतें करून
हांव मेकळें कर‍तलें
पांजऱ्यांतल्या शेवण्याक

- सानिका आर. पवार, गोंय

 

ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ - 12/7/2017
Comments on this Article

Austin Pinto
-Muscat, INDIA
Monday, January 08, 2018
Excellent Ms. Sanika. Nice work as beginner. You will go long way. Good luck.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z