Kavita Kullar


AzQAii:

vmuZ JP Aa vg

KP UZ Ag PvzjA G e - v ZqAZ Ag. PAAii sê Dz Ag Aii , PAAii DvAZAii Aii Ag. Ag PAAii zs, PAAii zs-g A Dz. P zۣ C AgAvAii zu Wqƣ Aiv. JZѪi DZ vmug g e Uɯ JP Aa vg PvAv bg Pɯ.

sê Ʃv Pgģ, Qêi Ue Uģ ZPAii߸A JZѪi DA D vA AUA. xqAP Pv AiAAii g. g e Uɯ WrvAZ UVA CAPAii g. Z Pva rPAii.

JZѪiZ Pv D UZ ʯSwg A Pɯ. Pv va, sê D. JZѪiZ DAig Pv ZAP D Pv ZۯAP, vAZ zs sgP Pv e JZѪia dmm Pq AP P eAѣAv.

-İ grU

Pv:

Zq D C


  Zq D CU - n..Z jm vP
    ļg, V gv ZɯA v A
      zs GAv zA, eɤsg ƥe u
    sAvsgg riAAii lAP Zƣ
      vZ zAq SvA.

  Zq D CU -w gAZ PP PAP z
    igA, mAv sPv L Ai gAiiA
      jP D tZ vĪ Pq m iUA
    D PɫĹ mZ zs g vī GP
      zgA gP, RArvAii A v u vvA.

  Zq D CU - qɤi fã gAiiA, ĸmP
    PqP E igA, w zA g P
      eA, DzZ Z SƪAiiA, gP
    q۪gU UAfgP, UAr Az۪gU q A
      WɣA, vZ P Pĸ۪gU zsAiiA U.

  Zq D CZU - vĪiA ļAP u Zg A qA
    AZ Z Ug G̼ WvA, Gg vĪi
      D UZ m vA D vAvA KP PUv AiiA,
  zZ Zqg Rgv vA Zģ vī KP g g
    sg Z UaA gA q
      vZU vĪi Ug ǪZ qA.

  -JZѪi, ɣ

 

ವಾರ‍್ಯಾಚೊ ವೆಪಾರ್ - 8/4/2017
ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ? - 3/12/2016
ಆಲ್ತಾರ್ ಆನಿ ಚಾಮಾದೊರ್ - 1/22/2015
ರಾಯಾಕ್ ಪರಾಕ್ - 3/8/2014
ಗಣೇಶ v/s ಗಣೇಶ - 9/2/2012
ಆಮಿ - 4/26/2011
ವಾಗಾಚೊ ಸ್ವಗತ್ - 5/2/2010
ಜನೆಲ್ - 12/11/2009
ಕೈದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ: ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ - 9/20/2009
ಕಾಂಕ್ಣಾಂ ಗಲ್ಲೆಂತ್ - 4/19/2009
Aii - 9/11/2007
Zq D C - 2/2/2007
ರಾಯಾಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ - 10/31/2005

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z