Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ವಾನಾಂತ್ ಕಾಂಡುನ್ ವೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಯರ್ ಆಸಾ

ಥೊಡ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಾಪಿ ನಾಂತ್. ತಿಂ ಫಕತ್ ತಕ್ಲೆಂತ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ನಾಚಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ತವಳ್ ತಕ್ಲಿ ತಾಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ತಿ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬಿಯರ್ ಮಾತ್ರ್  ªéçPàvï aAvà¯é eáAiéäû D¸ávï. ತಸಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಹೆ ಕವಿತೆದ್ವಾರಿಂ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ.  ಮಾಗೀರ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿಂ ಆಸ್ತಿತ್? ಕಾಂಯ್ ಥೊಡಿಂ ಹಾಂಗಾ ದಿಲ್ಲಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲೀಂಯ್  PáAAiàiï xéærA ºáAUá ¢°èA ¸éæqáè÷ågï ºégï Pà¸à°ãAAiàiï vàäªéäñ¯áVA D¸ávï vàgï gá² Wá¯á D¤ ªàiáVãgï ¨séeéæ ¥émáû£á ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. 

ಬಿಯರಿಚ್ಯಾ ಫೆಂಡಾಕ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸನಾ, ತರೀ ಸವಾಲಾಂಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಥಂಡಾಯೆಚೆ ಮಾಂದ್ರೆರ್ ನಿದಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸಾ.  ಅಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಆಮಾಲಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚುನ್ ಕಾಂಡುನ್ ವೆತಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ನ್ಹಯ್. 

ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ. ಹಜಾರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ವ್ಹಾಳಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ಆಮಾಲ್ ಹಾಡಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್

ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಕ್
 ಥಂಡ್ ದೀತ್ ರೆ
   ಕಾಳ್ಜಾತಡಿಕ್ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್
     ಫೆಂಡ್ ದೀತ್ ರೆ

 

ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ ಸೊಬಿತ್ ಚೆಡುಂ
 ದೊಳೊ ಮೊಡಿತ್
  ಪಾಲ್ವಾಚೊಚ್ ಪಾಸ್ ಮಾಂಡುನ್
   ಲಾಗಿಂ ವೊಡಿತ್
    ಮೊಗಾಚಿ ಊಬ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್
     ಕೇಂಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ರೆ  
      ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಕ್
       ಥಂಡ್ ದೀತ್ ರೆ

 

ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಕೊಳ್ಶೆ ಉದಕ್
 ವಾಯ್ನ್ ಮ್ಹಣತ್
  ಆನಿ ಕೊಣಿ ಕಾಲ್ಸ್ ವಾಯ್ನಾಕ್
   ರಗತ್ ಮಾಂದಿತ್
    ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಪೊನ್ ತಕ್ಲೊ
     ದಂಡ್ ಜಾಯ್ತ್ ರೆ
      ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಕ್
       ಥಂಡ್ ದೀತ್ ರೆ.

                                                        
-ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

 

ಇಮಾಜ್ - 8/25/2017
ವಾಸ್ತವ್ - 2/24/2017
ಧರಾ-ಗಾ ಥಾನಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ! - 2/25/2016
ಸಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ - 8/30/2015
ಉಜೊ ಆನಿ ದಿವ್ಯಾ ಮಧೆಂ - 9/6/2014
ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್! - 8/14/2013
ಭುಮಿ ವೈಂಕುಟ್ ಆನಿ ಮಾಂಕ್ಡಾಸೈನ್ - 9/10/2012
ಪಪ್ಪಾಲಾಗಿಂ - 4/29/2012
ಮ್ಹಜೆಂ ಪರ್ನೆಂ ಟ್ರಂಕ್ - 1/18/2012
ರಾಜಕೀಯಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - 8/2/2011
ಮ್ಹೆಳೆಂ - 10/4/2010
ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ - 12/11/2009
ಏಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಿಯರ್ - 11/10/2008
ಆಜ್ಯಾಪಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್ - 7/16/2008
ನವೊ ಸೊಲ್ಲೊ - 4/1/2008
ಸಿಲ್ವಿಯಾ- ತುಕಾ ವಾಚುನ್ - 9/12/2007
ಯುರೇಕಾ - 8/27/2007
ಮಾತ್ಶೆಂ ರಾವ್ ಸ್ವಾಸಾ... - 8/12/2007
ಶೆಣ್ ಝಾಡ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ - 7/29/2007
ಬಾಜ್ವೆ ಭಿತರ್... - 7/18/2007
ಭುಂಯ್‌ಗೋಳಿಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿಣ್ - 5/29/2007
ಬಿಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ - 2/22/2007
ಆಮಿ ಆನಿ ತುಮಿ - 1/19/2007
ಮ್ಹಜಿ ಕೃಶಿ - 6/18/2005

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z