Publications
Pavlle, collection of short konkani poems (Kannada script) by Wilson Kateel

16. ಪಾವ್ಳೆ, 2011
ಕವಿತಾ ಚುಟ್ಕುಲಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ 
ಪಾನಾಂ : 104
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 30


Yashodhara Carita, translation of Kannada poems into Konkani (Kannada script) by Stephen Quadras

15. ಯಶೋಧರ ಚರಿತ, 2010
ಜನ್ನ ಕವಿಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ತರ್ಜಣ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ 
ಪಾನಾಂ : 112
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 75
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2011)


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003