School
ಶಾಳಾ

ಕವಿತೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್, ಕೊಂಕಣಿಚೆ ಕವಿ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ, ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಸಂಸೊಧ್ - ಸಕ್ಡಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾಯಚ್ ಹಿ ಶಾಳಾ.  ಹೆ ಸವ್ಲತಾಯೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸದ್ದ್ಯಾ ಆಮಿ ಕವಿತೆಚಿಂ ಕಾಮಾಸಾಳಾಂ ತಶೆಂ ವಿಚಾರ್‍ ಸಾತಿಂ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್.  ಹ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ಜಮೊಂವ್ಚೊ ವಾವ್ರಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ.

  2018   2017   2016   2015   2014   2013
  2012   2011   2010   2009   2008   2007
  2006   2005   2004   2003   2002