School

1. History of Konkani Poetry, Children's Poetry and Criticism

26/7/2002
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಹಯೋಗಾನ್, ದುಬಾಯ್
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ವಿಮರ್ಸೊ
ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ, ಆನ್ಸಿ ಪಾಲಡ್ಕಾ
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ

  2018   2017   2016   2015   2014   2013
  2012   2011   2010   2009   2008   2007
  2006   2005   2004   2003   2002