School

132. X - All India Konkani Poetry Writing Competition for Students

11/12/2016
132. X ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್
ಜುಮ್ಲಾ ಭಾಗೆಲಿ: 255
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಗೊಂಯ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರಾಹಿ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್; ಖ್ಯಾತಿ ನಾಯಕ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಸಾವರಿ ಫಳ್‌ದೇಸಾಯ್, ಗೊಂಯ್

131. Konkani Poetry Reciting Competition - Finals and Prize Distribution

6/11/2016

131. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಫೈನಲ್ಸ್ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಪ್

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - III ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್) - ಫೈನಲ್ಸ್
ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಬಿಜೈ(ಪಯ್ಲೆಂ); ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ನಾಗುರಿ (ದುಸ್ರೆಂ); ವಿಯೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ, ಬಂಟ್ವಾಳ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ಆಲ್ಕಾ ಪವಿತ್ರಾ ಲುವಿಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಎಲ್ಡೊನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಪೆ ಆನಿ ರೇವೊನ್ ಡಾಯಸ್, ಉಡುಪಿ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - VI ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಯುವಜಣಾಂಕ್) - ಫೈನಲ್ಸ್
ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್ (ಪಯ್ಲೆಂ); ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ನಾಗುರಿ (ದುಸ್ರೆಂ); ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ, ಮಡ್ಗಾಂವ್ (ತಿಸ್ರೆಂ)
ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫೆವಿಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ತಾರಿ ಆನಿ ಸುನೇತ್ರಾ ಕಾಮತ್

ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶಕುಂತಳಾ ಕಿಣಿ, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಪರಿಶೀಲಕ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ

ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ನರೇಂದ್ರ ಪೈ, ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್
ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಆನಿ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ
ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಧನ್ಯವಾದ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಧಾವ್ಯಾ ಆಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ತಶೆಂ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟಪ್
ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್; (ಕವಿತಾ: ಕಾಣಿ ಮಾಡಾಚಿ); ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ); ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಗೆಲೊ ಆನ್); ಸಾವರಿ ಫಳ್ ದೇಸಾಯಿ (ಕವಿತಾ: ಕಿರಾ ಕಿರಾ); ರಾಹಿ ಗಾಂವ್ಕರ್ (ಕವಿತಾ: ನ್ಹಂಯ್)

ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್
ಜಾಗೊ: ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್


130: Konkani Poetry Writing Competition for High School Students

15/10/2016
130. ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಧಾ-ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 255
ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ: ಎಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿನೇಜಸ್, ಲೇಡಿ ಒಫ್ ದಿ ರೋಸರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡೊನಾ ಪಾವ್ಲಾ, ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಕಾಣಿ ಮಾಡಾಚಿ)
ದುಸ್ರೆಂ: ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ, ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ)
ತಿಸ್ರೆಂ: ಸತೀಶ್ ನಾಯಕ್, ಕೆನರಾ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಡೊಂಗರಕೇರಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಗೆಲೊ ಆನ್)
ಸಾವರಿ ಫಳ್ ದೇಸಾಯಿ, ಹೋಲಿ ಕ್ರೊಸ್ ಸಂಸ್ಥೊ, ಕೆಪೆಂ, ಗೊಂಯ್ (ಕವಿತಾ: ಕಿರಾ ಕಿರಾ)
ರಾಹಿ ಗಾಂವ್ಕರ್, ಅವರ್ ಲೇಡಿ ಒಫ್ ಲೂರ್ಡ್ಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ವಾಳ್ ಪೋಯ್, ಸತ್ತರಿ (ಕವಿತಾ: ನ್ಹಂಯ್)
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

129. Poetry Reciting Competition - Bantwal Rounds

25/9/2016

129. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ - ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್) - ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 13
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ: ಶಾನ್ವಿಲ್ ಡಿಸೋಜಾ; ವಿಯೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ; ಜೆನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ; ನಿಶಿಕಾ ಕಾರ್ಲೊ; ಮೆರಿಟಾ ಡಿಸಿಲ್ವಾ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಯುವಜಣಾಂಕ್) - ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 6
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಅಯಿಲ್ಲಿಂ: ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ; ಶೆರ್ಮಾನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್; ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಸ್ವರ್ಣ ರೀಟಾ ವೇಗಸ್

ಸಹಯೋಗ್: ICYM, ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳ್)
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಪಾಸ್ಕಲ್ ಡಿಸೋಜಾ.
ಸಹಕಾರ್: ಅನಿಶಾ, ಸ್ಟೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಗ್ಲೆವಿಟಾ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಸುನಿಲ್ ಲುವಿಸ್


128. Poetry Reciting Competition - Margao Rounds

17/9/2016
128. ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಯುವಜಣಾಂಕ್) - ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಜಾಗೊ: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಶಾಳಾ, ಮಡ್ಗಾಂವ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ
ಸಹಕಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 29
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:  ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ; ವೃಕ್ಷ ಕರ್ಮಲಿ, ಪಾರ್ವತಿ ಬಾಯ್ ಚೌಗುಳೆ ಕೊಲೆಜ್; ರಿವಾ ದೆ ಒಲಿವೇರಾ, ಫಾ. ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್; ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ, ಮಡ್ಗಾಂವ್; ನಿಕಿತಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಾ ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್ ಆನಿ ಜಾನಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಫಾ ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ಪಿಲಾರ್

127. Poetry Reciting Competition - Panaji Rounds

16/9/2016
127. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಯುವಜಣಾಂಕ್) - ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
ಜಾಗೊ: ಟಿ. ಬಿ. ಕೂನ್ಹಾ ಸಾಲ್, ಪಣಜಿ
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್
ಸಹಕಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 32
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
1. ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ತಾರಿ, ವೊಳ್ವೊಯ್, ಪೊಂಡಾ
2. ಸುಪ್ರಿಯಾ ಕಾಣ್ಕೋಣ್ಕಾರ್, ಕೆಪೆಂ
3. ನಿಕಿತಾ ಲೋಟ್ಲಿಕಾರ್, ಫಾ. ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್
4. ಸನೀಲಾ ಸಾಳ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಸೈಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್‍ಸ್, ಮಾಪುಸಾ
5. ಸುನೇತ್ರಾ ಕಾಮತ್, ಗೋವಾ ಕೊಲೆಜ್ ಒಫ್ ಫಾರ್ಮಸಿ, ಪಣಜಿ
6. ಸಾಯ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರೆಕಾರ್, ಬಾರ್ದೆಜ್, ಪಣಜಿ
7. ಆನಿಶ್ಕಾ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಫಾ. ಆಗ್ನೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್, ಪಿಲಾರ್

126. Poetry Reciting Competition - Udupi Rounds

11/9/2016

126. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್  - ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ III ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್) - ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಯೋಗ್: ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳೆಂ
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಉಡುಪಿ ಇಗರ್ಜ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 6
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ:
1. ಅಲ್ಕಾ ಪವಿತ್ರ ಲುವಿಸ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್
2. ರೇವೊನ್ ಡಾಯಸ್, ಉಡುಪಿ
3. ರೋಶನಿ ಆಳ್ವ, ಕುಂಟಾಲ್‍ನಗರ್

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಸ-ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಯುವಜಣಾಂಕ್) - ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಯೋಗ್: ಉಜ್ವಾಡ್ ಕೊಂಕಣಿ ನೆಮಾಳೆಂ
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಉಡುಪಿ ಇಗರ್ಜ್
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ: ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


125. Poetry Reciting Competition- Mangalore Rounds

4/9/2016

125. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್  - ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

III ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 13
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ: ಏಲ್ಡನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಪೆ; ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಇಜಯ್ ; ಲಿಯೋನಾ ಎಲಿಸನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಇಜಯ್; ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್, ನಿಶೆಲ್ ಫ್ಲೋರಾ ದಾಲ್ಮೇದಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಏಶ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಾಸ್, ಬಜ್ಜೋಡಿ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - ಸ-ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ಯುವಜಣಾಂಕ್) - ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 13 
ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ: ಎಮ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್; ನಿಲಿಶಾ ಆಂಜೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಇಜಯ್; ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ತಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಾಂತ್ ಆನ್ನ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಸಂಸ್ಥೊ; ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಎಮ್., ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜ್; ಏಡ್ಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಆಂಜೆಲೊರ್; ಫೆವಿಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಬಜ್ಜೋಡಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್ (ವ್ಹಡಾಂಕ್)
ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡಾಂ: 15
ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಲಿಂ:
ಪಯ್ಲೆಂ: ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಜ್ಜೋಡಿ
ದುಸ್ರೆಂ: ಎಡಿಲೇಡ್ ಡೆಸಾ, ಇಜಯ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಸಂತೋಶ್ ಪಿ. ವೇಗಸ್, ಬಜ್ಜೋಡಿ

ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ಫಾ ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್
ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್; ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್; ಧನ್ಯವಾದ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ


124. James & Shobha Mendonca Endowment Lecture by Keki N. Daruwalla

6/8/2016
124. ಪಾಂಚ್ವೊ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್
ಉಪನ್ಯಾಸ್‍ಕಾರ್: ಕೇಕಿ ಎನ್. ದಾರುವಾಲಾ
ಜಾಗೊ: ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್, ಕೆ.ಎಸ್. ರಾವ್ ರಸ್ತೊ, ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾ
ಸುತಾರಿ: ಅನಿತಾ ಕೊರ್ಡೇರೊ
ಯೆವ್ಕಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್
ಲಗ್ಬಗ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಲೊಕಾಚಿ ಹಾಜರಾತಿ. ಕಾರ್ಯಾವಳಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವಣ್.

123. Poetry Sessions / Skit based on Poems / Talk on Poetry, Bajjodi, Mangalore

15/5/2016

123. 'ಕವಿತಾ ಭಿಂಗಾರಿ', ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್
'ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು' ನೆಮಾಳೆಂ ಆನಿ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: ಶಿವೋನ್ ಸೆರಾವೊ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಇಜಯ್, ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ,  ಕ್ರೀತನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರೆನಾಲ್ಡ್ ಲೋಬೊ, ನೇಹಾ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ, ಎಸ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಜೊಸ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ರಿಶಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ನೀಶಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ.
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ ಕುನ್ಹಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ನವೀನ್ ಪಿರೇರಾ ಸುರತ್ಕಲ್, ಆಲ್ವಿ ದಾಂತಿ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಆನಿ ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ್)
ಕವಿತಾ ರೂಪಕಾಂತ್ ಭಾಗೆಲಿ: ಜೊಸ್ವಿನ್, ಜೆನ್ಸನ್, ಲ್ಯಾರನ್, ಕ್ರೀತನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಏನ್ನನ್, ಕ್ಲಿಯೋನ್, ಏಸ್ಟನ್, ಶ್ರೇಯಸ್, ಆವ್ನೆಲ್, ನೀಶಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ರಿಶಾಲ್ ಸುವರ್ಣ, ನೇಹಾ. ದಿಗ್ದರ್ಶನ್: ಜೊನ್ ಎಮ್. ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು
ಕವಿತಾ ಉಲೊವ್ಪ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸನ್ಮಾನ್: ಮಾ. ಸ್ಟೀವನ್ ಪಿರೇರ್, ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು - ಸಂಪಾದಕ್


122. Poetry Session at Sivestar Restaurant, Karama, Dubai

21/4/2016

122. ಸಿವೆಸ್ಟಾರ್ ಭವನ್, ಕರಾಮಾ, ದುಬಾಯ್
ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ನಾನು ಮರೋಳ್, ಧನ್ಯವಾದ್: ಡಾಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ
ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆಲ್ಲಿಪಾದೆ, ರೊಬಿನ್ ಮೆಂಡೋನ್ಸಾ ನಿರುಡೆ, ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಡಿ'ಸೋಜಾ ವಾಮಂಜೂರ್, ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಡೋಜಾ ಬೋಳಾ, ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ ಒಮ್ಜೂರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಬಾರ್ಕುರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸಿಧ್ಧಿ ಶೇಟ್ ರಾಯ್ಕರ್.

 


121. Poetry Session at Gallerie Orchid, Mangalore

13/3/2016
121. ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ: ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಯೆವ್ಕಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಜೇಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರ್, ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ವಿಲ್ಸರ್ ಕಟೀಲ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗೀತಾ ಕಿಣಿ, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಚಾರ್ಲಿ ಸೊಜ್, ಯೆಯ್ಯಾಡಿ
ಸಂವಾದ್: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಳ್ ಆನಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ

120. Poetry Session at Alwyn and Sujata Andrade's Courtyard, Sastan

21/2/2016

120: ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ: ಆಲ್ವಿನ್ ಆನಿ ಸುಜಾತಾ ಆಂದ್ರಾದೆ, ಸಾಸ್ತಾನ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್

ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್
ಕವಿ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ನವೀನ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಕ್ಲೋಡಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸ್
ಧನ್ಯವಾದ್: ಆಲ್ವಿನ್ ಆಂದ್ರಾದೆ
ಸಂವಾದ್: ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚೆ "ಯೆಣೊ" ಕವಿತೆಚೆರ್. ಚಲೊವ್ಪಿ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ


119. Kavita Fest - 2016 at World Konkani Centre, Mangalore

10/1/2016

119. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2016 : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್

ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ವೈಭವಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಗೀತ್. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಬೊವ್ನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೇನಕಾ ಶಿವದಾಸನಿ ಹಾಂಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್.  ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಚೊ ಸಾಂಗಾತ್.

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ್ಮುದೆಚೆಂ ಕವಿತೆ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಬಾನ್ನೆಂ' ಲೋಕಾರ್ಪಣ್.

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಖಾಲ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ:  ಶರತ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಣೈ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಡ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ, ಆರ್. ರಾಮನಾಥ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ (ಕೊಂಕಣಿ) , ಜ್ಯೋತಿ ಚೇಳಾಯ್ರು (ತುಳು) (ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ : ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್); ಜೆರಾಲಿನ್ ಪಿಂಟೊ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್); ಅಬ್ದುಲ್ ಸತ್ತಾರ್ (ಬ್ಯಾರಿ) (ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಿ: ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ)

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, II ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಪಯ್ಲೆಂ: ಶೀವೊನ್ ಸೆರಾವೊ, ಮೂಡಬಿದ್ರಿ; ದುಸ್ರೆಂ: ನಿಶೆಲ್ ಡಿಆಲ್ಮೇಡಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ತಿಸ್ರೆಂ: ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಲ್ಯಾರಿಸಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಉಡುಪಿ; ವೀನಲ್ ಡೇಸಾ ಉಡುಪಿ ಆನಿ ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್. ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ, ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ, V ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್. ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಂತರಾ ಭಿಡೆ, ಗೊಂಯ್; ದುಸ್ರೆಂ: ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ತಾರಿ, ಗೊಂಯ್; ತಿಸ್ರೆಂ: ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್; ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಲವೀಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಉಡುಪಿ; ಶಾಂಭವಿ ಸಿನಾಯ್, ಗೊಂಯ್; ಸುಶ್ಮಿತಾ ಪೈ ಕಾಣೆ, ಗೊಂಯ್; ವಿಶಾಲ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ವೃಕ್ಷಾ ಕರ್ಮಲಿ, ಗೊಂಯ್; ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ಕುಸುಮ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

'ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ನೂತನ್ ಸಾಕರ್‌ದಾಂಡೆಲಾಗಿಂ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರಿಚೊ ಸಂವಾದ್.

ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ. ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಮೇನಕಾ ಶಿವದಾಸನಿ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರಿಂ.  ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ. ಪಯ್ಲೆಂ : ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಬಿಜೈ, ದುಸ್ರೆಂ : ಮಾರುತಿ ಮುತುಗರ್, ಗೊಂಯ್;  ತಿಸ್ರೆಂ : ಅಶ್ಮಾ ಗೋವೆಕಾರ್ (ಹಾಜರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ).

ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್. ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್.


  2018   2017   2016   2015   2014   2013
  2012   2011   2010   2009   2008   2007
  2006   2005   2004   2003   2002