Kavita Kular

ಕೊಂಕಣಿಚೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ‘ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್’ ಕೊಲಮ್ ಜಾವ್ನ್ 2001 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ‘ಕವಿತಾ ಕುಳಾರ್’ ಅಂಕಣಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಸುರ್‍ವೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ದಿಸಾಂಕ್, ನಂತರ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತೇ ಆಸಾತ್.  2004 ದಶೆಂಬರ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕವಿತಾ ‘ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ’ ಆನಿ ‘ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ತ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಚ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ‘ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲ್ಹಾನ್-ವ್ಹಡ್, ಬಾಯ್ಲ್-ದಾದ್ಲೊ, ಜಾತ್-ಕಾತ್, ಫಾಮಾದ್-ನವೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಫರಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಉಗ್ತೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ್‍ಚೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್.

2005 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಕವಿತಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಫಾಬಿಟಾಂ ಚಿಚಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z