ಕವಿ ಜಾತಲ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ಕಾಡುನ್ ಉಡಯ್ಜಾಯ್: ಪ್ರೊ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ಆನಿ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸಾಚಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 14, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫಾಮಾದ್ ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿ, ಅನುವಾದಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್ ಹಾಣೆ 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ : ಅಧುನಿಕ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಹೊ ಉಪನ್ಯಾಸ್ ದಿಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಕಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾನ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಉಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವಾತೆರ್ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯೊಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಮದುರೈಚ್ಯಾ ಧೂರ್ಜಾತಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಾಯಾನ್ ವಿದ್ವಾನಾಂಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಾಕಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾವ್ಳೆರಾಕ್ ಆಪೊವ್ನ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ...

Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಕೇರಳ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಕೇರಳ, ಬೆಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೇವ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ಮಹಿಮಾ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ.  ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಬೆಳಾ, ಕಯ್ಯಾರ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ನಾರಂಪಾಡಿ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ರಾಜು ಸ್ಟೀವನಾನ್ ವೆದಿವಯ್ಲೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಸರ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಸಿ. ನಿವೇದಿತಾ, ಮುಕೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ’ಮಹಿಮಾ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ರಾಜು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ; ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ ...

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಜೆರಿಮೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮುಂಬಯ್-ಜೆರಿಮೆರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಜೆರಿಮೆರಿ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 6 ತಾರಿಕೆಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ 3 ಥಾವ್ನ್ 5 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ನವಿಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಾಣ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ರಿಚಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರ್‍ತಚ್ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಡಿಸೋಜಾ ಕಲ್ಮಾಡಿಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ (15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ) ತಶೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಚಿ (15 ಥಾವ್ನ್ 30 ಪರ್ಯಾಂತ್ಲಿ) ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.  ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಪರ್ಗಟುನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆ ಥಂಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ...

Poems

ಹಾಂವ್ ಖಿಳೊ/ हांव खिळो

ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ -

ಖಿಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಶೆವೊಟ್ ಆಸ್ತಾ. ಎಕಾಮೆಕಾ ಕುಡ್ಸುಂಚೆಂ, ಘಡ್ಸುಂಚೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್‍ಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಚ್ಯೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಮೊಡ್ತೆಲಾಚೆ ಮಾರ್...

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನ್

ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ -

ಎಗ್ಸಿಬಿಷನಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ತೆನ್ನಾಂ ಮೆಳನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಥರಾವಳ್ ವಸ್ತು ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ವಸ್ತುಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಮನೀಸ್‌ಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ...

ಪೊಟಾರಿ ದಾಧೊಶಿ ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ?

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೆಂ. ಪಣಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಚೆ ...

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ / अरूण साखर‌दांडे -

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ...