Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಜಯನಗರಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರಲ್ಲೆಂ. ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಇಂದು ಗೇರಸೊಪ್ಪೆ ಹಾಂಣಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಸರ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಜಯನಗರ... 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಕೇರಳ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆ ತೀನ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಕೇರಳ, ಬೆಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೈಂಟ್ ಬಾರ್ತೊಲೊಮೇವ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡ್ಯಾಚೆಂ ಪತ್ರ್ ’ಮಹಿಮಾ’ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲ್ಲಿ.  ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಬೆಳಾ, ಕಯ್ಯಾರ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ನಾರಂಪಾಡಿ ವಠಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ರಾಜು ಸ್ಟೀವನಾನ್ ವೆದಿವಯ್ಲೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್‍ಲೆಂ. ಸರ್ತೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಸಿ. ನಿವೇದಿತಾ, ಮುಕೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ’ಮಹಿಮಾ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ರಾಜು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ; ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ ...

Poems

ಪೊಟಾರಿ ದಾಧೊಶಿ ಕೆದಳಾ ಜಾತಾ?

ಚಾ.ಫ್ರಾ.ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಪೊಟಾಕ್ ಪೊಕೊರ್‍ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ದೀಸ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಜೆವಣ್ ಜಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಳನಾತಲ್ಲೆಂ. ಪಣಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಘರೆ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟ್ ಭರ್‍ಚೆ ...

ಸಾವ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ, ಖಂಯ್ ಗೆ ತುಂ?

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ / अरूण साखर‌दांडे -

ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ 'ಜಾಗ್' ನೆಮಾಳೆಂ ಪೊಸ್ಟಾರ್ ಪಾವಲ್ಲೆಂ. ಉಗ್ತೆಂ ಕರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾನಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಪಯ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮಾಗೀರ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ...

ಉತ್ರಾಂ / उतरां

ಅನಿಕೇತ್ ಭಟ್ / अनिकेत भट -

ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗಮ್ ಏಕಚ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುನ್, ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ರೂಪ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ...

ತುಂಚ್ ತೊ!

ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ -

ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸುಳಿಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲೆ ಆಮಿ, ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ಸ್ ವೇ- ಧರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಗಾಡಿಯೊ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಾನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಅದ್ಭುತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ...