Publications
Katt Tuttcho Vell, collection of Konkani Poems (Kannada Script) by Antony Barkur

14. ಕಾಟ್ ತುಟ್ಚೊ ವೇಳ್, 2010
ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್, ಕಾನಡಿ ಲಿಪಿನ್
ಕವಿ: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ 
ಪಾನಾಂ : 76
ಮೊಲ್: ರುಪಯ್ 60
(ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2011)


  2017   2016   2015   2014   2013   2012
  2011   2010   2009   2008   2006   2005
  2003