Top Event / Stories

ಖರ್‍ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಆಮ್ಚೆ ದೊಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಕ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ ತರ್, ವಲ್ಲಿಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಖಾತೀರ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಯೋಗದಾನಾಖಾತೀರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ಹೆ ದೊಗೀ ಜಣ್ ...

ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬ್ ಕರ್ಮಲಿಚ್ಯಾ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಉಬಾಳ್ ಯಾದ್

ನಾಗೇಶ್‌ಬಾಬ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಮನಾಂತ್ ಪೊರ‍್ನ್ಯೊ ಯಾದಿ ಜಾಗ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ. 1968 ವರ‍್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆದಿಂಮದಿಂ ಪಣ್ಜೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚ್ಯಾ ಫಾಟ್ಯಾಂತ್ ವಚ್ಪಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಆಂತೊನ್ ಮೊರಾಯಶ್ ಆನಿ ಒಕ್ತಾವ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಹೆ ನೆಮಾನ್ ಯೆವ್ಪಿ. ಮೊರಾಯಶ್‌ಬಾಬ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಒಫಿಸ್ ಸುಟ್ಟಕಚ್ ತಡಕ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಯೆತಾಲೊ ತರ್ ಒಕ್ತಾವ್‌ಬಾವ್ ತಾಚೆ ಫಾಟೊಫಾಟ್. ಹಾಂಗಾ ರ. ವಿ. ಪಂಡಿತ್, ಮನೋಹರ್‌ಬಾಬ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಶೆನ್ವಾರಾ ಭಿಕಾಜಿ ಘಾಣೆಕಾರ್ ಯೆತಾಲೆ. ಮ್ಹಜಿ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕಡೆನ್ ಹಾಂಗಾಚ್ ವಳಖ್ ಜಾಲಿ. ಹಿ ಸುವಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕರ್ಮಳೆಚೆಂ ತಳೆಂ ಕಶೆಂ ಆಶಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್ ನಾಗೇಶ್‌ಬಾಬ್ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಮೊರಾಯಶ್‌ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಾಚೆಕಡೆನ್ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ...

Poems

ಅಬಲ್ ಪಿಸೊಳೆಂ

ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ -

ಮನ್ಶಾ ಸ್ವಭಾವಾಕ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಮೊಗಾಳ್ ಜಾತಾಕೀ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಕ್ರೂರ್ ಜಾತಾ. ಆತ್ತಾಂ ಖುಶಾಲ್ಕಾಯೆನ್ ಆಸ್ತಾ, ಘಡ್ಯೆನ್ ಪಿಸಾಂಟ್ ...

ಮಾಂಕೊಡ್...

ಆಲ್ಫೋನ್ಸ್, ಪಾಂಗ್ಳಾ -

ಹಜಾರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಮ್ಚಿ ನಾಗರಿಕತಾ ಆಜ್ ಖರೆ ಪ್ರಗತೆನ್ ಪಾಲೆವ್ನ್, ಮನ್ಶಾಪನಾನ್ ಫುಲೊನ್ ರಾವುನ್...

ಚತ್ರಾಯ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ -

ಭಾರತೀಯ್ ನಾರಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಗೆಪಣಾಕ್ ತಿಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಆನಿ ತಿಚೆರ್ ಸದಾಂ ಶೋಷಣ್ ತಶೆಂ...

ಕೊಣೀ ನಾ

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ -

ಕುಟಮ್ ಎಕ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿನ್ ಜಿಣಿಭರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಕುಟಮ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಸಮಾಜಾಚ್ಯೆ ...

Essays

ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. 1918 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. ದುಮಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ...