ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಯಾನ್ನಾ ಆನಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಪಯ್ಲಿಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕ್‍ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ ತೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ದೇಡ್ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆ ತರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆ...

Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 16: ಪಿಡಾ, ದೂಖ್ ಆನಿ ಸ್ಪೂರ್ತಿ - ಬೋದಿಲೇರಾಚಿ ಕವಿತಾ

"Illness does not define, strength and courage does" ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿಚ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ಥರಾಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿತಾ. ಪಿಡಾ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಬಳ್ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ವಳಖ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್. ಪಿಡೆಚೆಂ ಮೂಳ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ತರ್, "I came from a dirt farm, now I'm filthy rich" - Larry Holmes ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೊ ಸಾರ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹೆಳಿಂ ಶೆತಾಂ ಕಾಂಯ್ ಕಾಳಾಕ್ ವ ಸಂಘರ್ಶಾಕ್ ವಾ ಪಿಡೆಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾತ್ ತರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಜಯ್ತಾಕ್ ವಾ ಶೆವೊಟಾಕ್ ಉತ್ರಾಯ್ತಾ. ತರ್ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜಿಣಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜುಂಚೆಂ? ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಹಿ ವೋಳ್ ಜಾಪ್ ದೀತ್: "You cannot know the meaning of your life until you're connected to the power that created you"  ಹಿಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಕ್...

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್....

Poems

ಬಾಳಾಚೊ ಹಾಸೊ

ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ -

ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಕಸಾಪ್ಪಿ ಲೆಗುನ್ ...

.. ಪಾವ್ಲಿ ಕೊಣಾಕ್ ಲಾಟ್ಲಿ?

ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲ್ -

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಲುವಿಸ್ ಬೊತೆಲಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂವ್...

ತೆಂ ಜನೆಲ್, ತೆಂ ಮುಖಮಳ್

ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ -

ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಳ್ತಾಲೊ...

ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ -

ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್-ಸಾನ್ ತರಿಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚಿಂ ಖಿಣಾಂ, ಜಿಂ ಆತಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕಂತ್ರೆಲಾಂನಿ...