ಪಣ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಚಿ ನಿವಡ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 28, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಣ್ಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಟಿ. ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಂಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ...ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Top Event / Story
ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಪರೇಶ್ ನರೇಂದ್ರ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಕಾಂ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' ಕಾವ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಾ ಖಾತೀರ್ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜಾಹೀರ್ ಜಾಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಚೊವೀಸ್ ಭಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಖಾತೀರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಸಾತ್ ಕವಿತಾಂಚಿಂ, ಸ ಕಾದಂಬರಿ, ಸ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚಿಂ, ತೀನ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಿಮರ್ಶಾಚಿಂ, ಆನಿ ದೋನ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.  ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಣ್ಜೆಂತ್ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ಚೊ ಪರೇಶ್ ಕಾಮತ್ 1968 ಆಗೋಸ್ತಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ. ತೊ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊಣ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್‍ತಾ.  ತಾಂಚೆ ಆಜ್ ಪಾಸುನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. 'ಅಳಂಗ್" (2000); ಗರ್ಭಖೋಲ್ (2004); ಶುಭಾಂಕರ್ (2009) ಆನಿ 'ಚಿತ್ರಲಿಪಿ' (2013). ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹಿಂದಿ, ಗುಜ್ರಾಥಿ, ಮರಾಠಿ, ಸಿಂಧಿ, ಪಂಜಾಬಿ ಆನಿ ಬೆಂಗಾಲಿ...

ಚಿಚಾಯ್ / चिचाय
Poems
ರಾಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾ?
- ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್
ರಾಗಾಕ್ ದೊಳೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ. ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಮುಕಾರ್ ಕೊಣೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ತಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅರ್ಥ್ ಹಾಚೊ. ಹ್ಯೆ ಸಾಂಗ್ಣೆಚಿ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತ್ (ರಘುನಾಥ್ ವಿಷ್ಣು ಪಂಡಿತ್) ಹಾಂಣಿ ಹಾಂವ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ರೇಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್
- ಕೆ.ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ
ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ದಿ. ಕೆ. ಎಸ್. ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ "ತೆರೆದ ಬಾಗಿಲು" ಆಯ್ಲೆವಾರ್ 'ಉಗ್ತೆಂ ದಾರ್" ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ಕೆ. ಎಸ್. ನ. ಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय
ಮಾನ್ನಮೀ
- ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್
ಆದಿಂ ತಾಶ್ಯಾಚೆ ಮಾರ್ ಕಾನಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಚರ್‍ಚಿ ಹುಮೆದ್ ಆಜ್ ನಿಂವ್ಲ್ಯಾ. ವಾಘಾ ವೇಸ್, ಆಸ್ವೆಲಾಚೊ ನಾಚ್ ಆಜ್ ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ. ಪಾತಳ್ ಜಾತೇ ಆಸಾ ಮ್ಹಣಚ್ಯಾಕಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆ ವೇಸ್ ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬಯ್ನಾಂತ್...
चिचाय/ಚಿಚಾಯ್
ಜನೆಲ್
- ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ಜನೆಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಆನಿ ತಿಂ ಉಗ್ತಿಂ ಆಸಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲೊ ಏಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ವಾರೆಂ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಪುರೊ ಜಿವಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಸುಖಿ ಖರೆಂ. ಉಜ್ವಾಡ್ ಆನಿ ವಾರೆಂ ಮನ್ ಖುಶಿ ಕರ್‍ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ...
ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

News
ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ದ್ವಾರಿಂ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್
ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ವ್ ದ್ವಾರಿಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ "ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್" ಹ್ಯಾಚ್...   चिचाय / ಚಿಚಾಯ್

Criticism
ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ 15: ಬನಾವಟ್, ಜಿವಿತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ -ಪ್ಯಾಬ್ಲೊ ನೆರುಡಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ವಲ್ಲಿ
ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಯೆತಾ ತರ್ ಕಸೊ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ? ಹೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಭೋವ್ಶಾ ಜಿತ್ಲೊ ...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Essays
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಆಡಿಗಾಕ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಪ್ರಾಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ: ರಾಮಚಂದ್ರ ಶರ್ಮ
ತಸಲೊಯ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಜೆನ್ನಾಂ ಅಡಿಗ ತಸಲೊ ಏಕ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಕಾಲೆತಿಚೊ ಕವಿ, ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್‍ಧಿ ಮಾನ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್...   ಚಿಚಾಯ್/चिचाय

Columns
Kavita Trust Videos
 
 
World News