ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್. कविता ट्रस्टाची कविता सादरीकरण सर्त जाहीर.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡಾ ಆನಿ ಇನಾಮಾಂ ಆಪ್ಣಾಯಾ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ: ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪುಣ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್, ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್.  कविता ट्रस्टाच्ये नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स, चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेक वीडियो धाडा आनी बहुमानां आपणाया. ही सर्त तीन विभागांनी चलतली: पंद्रा वरसां सकयल्या भुरग्यांक. पंद्रा वरसां वयल्यांक, पूण तीस वरसां भितरल्यांक. तीस वरसां वयल्यांक.

 

Top Event / Stories

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಿವರ್ತನಾಚಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ: ವಿಶ್ವನಾಥ್ ತಿವಾರಿ

ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾನಿ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 18, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವೆಳಾ 2020ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಟೆಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಖಾತೀರ್ ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಣೆ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ’ಯುಗಪರಿವರ್ತನಾಚೊ ಯಾತ್ರಿ’ ಹ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಮಾದ್ ಹಿಂದಿ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಫೆಲೋ ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿವಾರಿ ಆಯಿಲ್ಲೊ. "ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಲೇಖಕಾಥಂಯ್ ಏಕ್ ವಿಶೇಶತಾ ಆಸ್ತಾ.  ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಸಂವೇದನ್‍ಶೀಳ್ ಆಸ್ತಾ. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಪರಕಾಯ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಪ್ಲಿ ವೇದನಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಚಿ ವೇದನಾ... 

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಅನುವಾದಾನ್ ಕಣವಿಚೊ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್

ನಾಂವ್‌ವಸ್ತೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕನ್ನಡ ಕವಿ ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ಜೀವಧ್ವನಿ’ ಆತಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ’ಜಿವಾತಾಳೊ’. ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿಕ್ 1981ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ 20 ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ 'ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2011ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಭಲ್ಲಿ. ತಾಂಚಿಂ 17 ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್... 

Poems

ವ್ಯರ್ಥ್ ಕರಿನಾಕಾ ಉಜ್ವಾಡ್ ಭೆಶ್ಟೊ

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ -

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ಭುರ್ಗೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾನ್ ತೊ ನ್ಹಾಲಾ. ನಾಂತರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಬಾರೀಕ್, ನಾಜೂಕ್, ಕಂವ್ಳ್ಯಾ ಆವಾಜಾಂಕ್, ಪುಸ್ಪುಶ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ವಳ್ಖುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಾ ಕಸೊ? ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಥಾಲೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾತಾ ತರ್, ಥಾಲ್ಯಾಚೊ ಬುರಾಕ್ ತಾಚಿ ಚಾವಿ ಕಶಿ ಪಾರ್ಕಿತಾ? ಅಸಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾನ್ ಪಿಕಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆವ್ಹಯ್ಲೊ ಕಾಳೊಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚಿ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಕಾಜುಲ್ಯಾಂಚಿ, ಚುಡಿಂಚಿ, ಉಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ನಿಮಾಣೆ ಹೊ ಮನೀಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವಚುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ಲಾ? ಖಂಯ್ಚೆ ವಾಟೆವಿಶಿಂ ತೊ ಉಲೊವ್ನ್ ಆಸಾ? ತೆಂ ತುಮ್ಕಾಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾಂ...

ಶಿತಾಚೆಂ ರುದಾನ್

ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯ, ಕಾರ್ಕಳ್ -

ಕಚ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿತಾಚ್ಯಾ ಘೊಟ್ಯಾಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಖಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ? ಆಪ್ಣಾಚಿ...

ತರಿಪುಣ್

ಗ್ವಾದಾಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ -

ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯೆ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ತಿಚೆ ...