ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬ್ ಕರ್ಮಲಿಚ್ಯಾ ಸಳ್ಸಳ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ಶಿ ಉಬಾಳ್ ಯಾದ್

ಫೆಬ್ರೆರ್ 9, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ನಾಗೇಶ್ ಬಾಬ್ ಕರ್ಮಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಕ್ ಅಂತರ‍್ಲೆ. ಗೊಂಯ್ಚೆಂ ಸುಟ್ಕೆಝುಜ್ ಧರುನ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕೆ ಚಳುವಳಿಂತ್ ತಾಂಣಿ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾಕೀ ದೋನ್ ಪಿಳ್ಗಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್‍ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್, ಅನ್ಭೋಗ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಜಿರೊವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಿಳ್ಗೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಮಾಧವ್ ಬೋರ್ಕರಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲೇಖನ್, ಜೆಂ 2023 ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ’ಜಾಗ್’ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ, ತೆಂ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಪರ್ವಣ್ಗೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ...

Top Event / Stories

ಖರ್‍ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರಾಚಿಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ - ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

ಆಮ್ಚೆ ದೊಗ್ ಈಷ್ಟ್ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ - ಹಾಂಕಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಂಡ್ರ್ಯೂಕ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ ತರ್, ವಲ್ಲಿಕ್ ವಿಮಲ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹಾಖಾತೀರ್ ತಶೆಂಚ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಗ್ರ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಯೋಗದಾನಾಖಾತೀರ್ ಲಾಬ್ಲಾ. ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಭಿತರ್‍ಲೊ ಕವಿ’ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾಂ. ..

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ 2023 ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಸಂವೇದನಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಲಿ. ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಶಕುಂತಳಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ತುಳು ಭಾಶೆಚಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ, ಅರೆಭಾಶೆಚಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚಿ ಮರ್ಸಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ - ಹಾಂಣಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ತಶೆಂ ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾವಾನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ..

Poems

ಹಿಟ್ಲರಾಚಿಂ ಫುಲಾಂ

ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ -

ಹಿಟ್ಲರಾನ್ ಫುಲಾಂಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಸೊಡೊವ್ನ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ತರೀ ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿ...

ಪಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಚೊ ಗಾಂವ್

ಎಮ್.ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ -

ಪ್ರಾಯ್‍ವಂತಾಂಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಆನಿ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಧಾ ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾತಾ ತಾಚ್ಯಾಕಿ...

ರಾನಾಂತ್‌ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ

ಸಲೊಮಿ, ಮಿಯಾಪದವ್ -

ಹಿ ಕವಿತಾ ಸುರ‍್ವೆಕ್ ಸಾದಿ ಆನಿ ವಿನೊದಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ, ಕವಿತೆಚೆ ಗುಂಡಾಯೆಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಲಿಪ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ..

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಚೊ ಆರ‍್ಸೊ

ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿ ಕೂನ್ಹಾ -

ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಂತ್ಲೊ ಆರ‍್ಸೊ ನಿತಳ್‌ ಆಸುನ್‌ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ ಉಜ್ವಾಡ್‌ ಫಾಂಕುನ್‌ ಆಸಜಾಯ್‌ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್‌‌ ಕೊಣೆಂಕಿ ...

Essays

ಉದ್ಯಾವರಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ದಿಲ್ಲೊ ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್

ರಾನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ಎಕ್ಲೊ ಕವಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್. 1918 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ತೊ ಜಲ್ಮಲೊ. ದುಮಿಂಗ್ ಸಿಲ್ವ್ ಆನಿ ರೆಜಿನಾ ಲುವಿಸಾಚೊ ...