Top Event / Stories

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ 'ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚೊ ವಿಮರ್ಸೊ

‘ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ’ ಹೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೊ ಪಾಂಚ್ವೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ದೆವ್‌ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ್ ಅಶ್ಯಾ ದೊನ್ ಲಿಪ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ವಾಂಗ್ಡಾ ಸಂವಾದ್ ಕರ್ಪಿ ಏಕ್ ತೊಖ್ಣಾಯ್ ಕರ್‌ಪಾ ಸಾರ್ಕೊ ಉಪಕ್ರಮ್. ಕವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಕ್ತಾಡಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ 'ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ' ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜೂನ್ ಘೆತನಾ ಸಾದಾರಣ್‌ಪಣಾನ್ ತಾಂಚೆ ಮದ್ಲ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಂಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಘೆವಪ್ ಹಿ ಸಭಾವೀಕ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ಕವಿತಾ ಹೊ ಹೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರಕಾರಾಂ ಪರಸ್ ವೆಗ್ಳೊ. ನಾದ್, ಭಾವ್ ಆನಿ ಲಯ್ ಹಾಂಚೆ ಪಲ್ತಡಿಂ ವಚೂನ್ ’ಸ್ವತಃಚೆಂ (ಅಸ್ತಿತ್ವ್) ಆಸಪ್' ಹಾಚೆ ಕಡೆನ್ ಕವಿತಾ ಹೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಚಡ್ ಲಾಗೀಂಚೊ. ನಾಮ್ನೆಚೆ ಮರಾಠಿ ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಅಶೋಕ್ ಶಹಾಣೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮತಾನ್ “ಕಾದಂಬರಿ ಬರವ್ಪಿ ಕಾದಂಬರೀಕಾರ್, ಕಥಾ ಬರವ್ಪಿ ಕಥಾಕಾರ್, ನಿಬಂಧ್ ಬರವ್ಪಿ ನಿಬಂಧಕಾರ್, ತಶೆಂ ಕವಿಚೆಂ ...

ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂನಿ ಖೆಳುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಚೊವ್ದಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ದೊರೆ ಉತ್ರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಖಾಲ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯಾಂ, ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಗದ್ದಳಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಯಶಸ್ವೆಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ...

Poems

ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ/म्हजो ताळो

ಆಲ್ಫೊನ್ಸ್ ಪಾಂಗ್ಳಾ -

ಸತಾಚೊ, ನಿತಿಚೊ ತಾಳೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಜಿವೊ ಉರೊಂವ್ಕ್ ದಿಂವ್ಚೆನಾಂತ್ ತರೀ, ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾನ್...

ಮಾಯೆಚೆಂ ಪಾಂಗ್ರುಣ್

ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕಾಮತ್ -

ಎಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್? ಖಾಣ್, ಖೆಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾದ್ ನ್ಹೀದ್ ಜಾಯ್. ತಿ ನ್ಹೀದ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಶಿ? ಆಜ್ಯೆನ್ ಶಿಂವಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಗ್ರಣಾಚ್ಯಾ ...

ಘರಾ ಭಶೆನ್ ದಿಸ್ಪಿ ಘರ್

ಅರುಣ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ -

ಆಮಿ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸರ್ ಪಡ್ತಾ. ಘರಾಂತ್ಲೊ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್...

ಪೋಸ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲೆ ರೂಕ್

ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ -

ಹಾಂಗಾಸರ್ ದೊಗಾಂ ಮದ್ಲಿ ಏಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ ದೋನ್ ರುಕಾಂ ಭೊಂವ್ತಿಂ ವೊಳುನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ವಾ ದೋನ್ ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಣಿ