ಎಮ್. ಪಿ. , ರೋಶು , ಎಂಟನಿ - ಹಾಂಕಾಂ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೆ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ’ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚಿಂ ಫುಲಾಂ’, ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ ಹಾಂಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ’ತೀಂತ್ ಜಾಲೆಂ ರಗತ್’ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚೊ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹ್ ’ಮಾಸಾಂ’ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.
कविता ट्रस्टान पर्गट केल्ल्या तीन पुस्तकांक गोवा कोंकणी अकाडेमीचे गोंयां भायल्या बरोवप्यांक आसचे पुरस्कार फावो जाल्यात. एम. पी. रोड्रीगस हांचो काव्यसंग्रह ’रस्त्या देगेचीं फुलां’, रोशू बजपे हांचो काव्यसंग्रह ’तींत जालें रगत’ आनी एंटनी बार्कूर हांचो कथासंग्रह ’मासां’ - पुरस्कारांक विंचून आयल्यात.

 

Top Event / Stories

ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ - ಸಂದೇಶ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ

ಕರ್ನಾಟಕ್, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳ್, ಆನಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಮೋಗಿಂಚೊ ಮೇಳ್, ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಆಯ್ತಾರಾ 14 ಜನೆರ್ 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೊಮೆನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಸಿಂಞೊರ್ ಪತ್ರಾವೊ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ.  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ತಚ್, ಕಮರ್ಶಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಮ್ಲೀನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಿಕಾ ಕವಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಆವೃತ್ತಿಚೆಂ ಉಕ್ತಾವಣ್ ಗುಲಾಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ವಿಶ್ವಸ್ತ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಆಂಡ್ರ್ಯು ಡಿಕೂನ್ಹಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ - ಹ್ಯಾವೆಳಿಂ ಉಪಸ್ಥಿತ್ ಆಸ್ಲೆ. ಉದ್ಘಾಟನ್ ಭಾಶಣಾಂತ್ ... 

ಪ್ರಕಾಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2023

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2023 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಜನೆರ್ 14, 2024 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆಟ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ದತ್ತಾರಾಮ್ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಯ್‌ಬಂದರಾಂತ್ 1962 ದಶೆಂಬರ್ 22 ತಾರಿಕೆರ್ ಜಲ್ಮಲೊ. ಮುಂಬಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಥಾವ್ನ್ ಬಿ.ಎ. ಪದ್ವಿ ಜೊಡ್ತಚ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆತಾ.  ತಾಂಣಿ 1979 ವರ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಧರ‍್ಲ್ಯೊ. ತಾಂಚಿ ’ಚೈತರ್’ (1987), ...

Poems

ಹಾಂವೀ ಕವಿ

ಕೆರನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ -

ಕವಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ತಳ್ಮಳೆ ಸಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಹಿ ಸೃಜನಶೀಲ್ ಉರ್ಬಾ ಸೊಭಿತ್ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ...

ಪರ್ಜಳಾಚೆಂ ಝಾಡ್

ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ -

ಹ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾ (2023) ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಪಯ್ಲೆ ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಯುವಮುಖೆಲಿ ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯಚೊ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್...

ಚತ್ರಾಯ್

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ದೆರೆಬಯ್ಲ್ -

ಭಾರತೀಯ್ ನಾರಿ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಪ್ರತೀಕ್. ಪುಣ್ ತಿಚ್ಯಾ ವೊಗೆಪಣಾಕ್ ತಿಚಿ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಆನಿ ತಿಚೆರ್ ಸದಾಂ ಶೋಷಣ್ ತಶೆಂ...

ಧವೆಂ ಮಾಜರ್, ಕಾಳೆಂ...

ಕೆ. ವಿ. ತಿರುಮಲೇಶ್ -

ಮ್ಹಜೊ ಕವಿಮಿತ್ರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕೊಲರ್‌‍ಶಿಪ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಖಾತೀರ್...