School

 • 17. Poetry Session and Seminar in Dubai

 • 25 Nov 2005
  ದುಬಾಯ್
  ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ 
  ಸಾತ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ್: ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಶೆಂ?  
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ಕವಿಗೋಷ್ಥಿ ಚಲಯ್ಣಾರ್: ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ 
  ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ: ಸ್ಟೇನ್ ರೊ ಆಜೆಕಾರ್

 • 16. Poetry Session at Ajman, U.A.E.

 • 21 Oct 2005
  ಆಜ್ಮಾನ್
  ಕವಿಗೋಷ್ಥಿ 
  ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ: ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್
  ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 • 15. Poetry Session and Seminar

 • 30 Sep 2005
  ದುಬಾಯ್
  ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ 
  ಸಾತ್ಯಾಚೊ ವಿಷಯ್: ಕವಿತೆಂನಿ ಪ್ರತಿಮಾ
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ಕವಿಗೋಷ್ತಿ ಚಲಯ್ಣಾರ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್
  ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿ: ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ

 • 14. Review of H M Pernal's Book

 • 22 Jul 2005
  ದುಬಾಯ್
  ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೆಂ ‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ಪುಸ್ತಕ್ ಅವಲೋಕನ್ ಆನಿ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ 
  ವಿಮರ್ಶಕ್: ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ / ನಾನು ಮರೋಳ್ / ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ 
  ಕವಿಗೋಷ್ಥಿ ಚಲಯ್ಣಾರ್: ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್


 • 13. Valley Quadros' 'Katputli' Book Review

 • 10 Jun 2005
  ಆಲ್ ಮಸ್ಕಾನ್ ಸಾಲ್, ದುಬಾಯ್ 
  ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ ‘ಕಟ್‍ ಪುತ್ಳಿ’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಅವಲೋಕನ್
  ವಿಮರ್ಶಕ್: ಆಂದ್ರೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ / ನಾನು ಮರೋಳ್ / ನವೀನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
  ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಆಂದ್ರೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ

 • 12. Humour Poetry Session

 • 6 May 2005
  ದುಬಾಯ್
  ಹಾಸ್ಯ್ ಕವಿಗೋಷ್ಠಿ
  ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 • 11. Explication of Andrew D'Cunha's Poetry

 • 18 Mar 2005
  ದುಬಾಯ್
  ಆಂದ್ರೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಅವಲೋಕನ್
  ವಿಮರ್ಶಕ್: ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ / ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ / ನಾನು ಮರೋಳ್ 


 • 10. Kavi Sandhi - Poet J B Moraes

 • 20 Jan 2005
  ಕವಿ ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿಸಂಧಿ -  ದುಬಾಯ್
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ದಿನೇಶ್ ಕೊರೆಯಾ / ಆಂದ್ರೂ ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ / ರೊಬರ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ್
  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ರಮೇಶ್ ಪೈ, ಆಬುಧಾಬಿ