School

 • 188. XIII Charles and Theresa Rodrigues memorial All India Konkani poetry writing competition

 • 15 Dec 2019

  188. XIII ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್

  ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ: 143
  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಾನಿಕಾ ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ, ಗೊಂಯ್ (ರೊಬೊಟಿಕ್ ಮಮ್ಮಾ)
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಅನಿಶಾ ಆನಂದ್ ಗಾವ್ಡೆ, ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್, ವಿ.ಡಿ. ಎಂಡ್ ಎಸ್. ವಿ. ವಾಗ್ಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮಂಗೇಶಿ, ಗೊಂಯ್ (ಪ್ರಸ್ನ್)
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ದೀಕ್ಷಾ ಕಿಶೋರ್ ಶೆತ್‌ಮಾಂದ್ರೆಕಾರ್, ಧಾವಿ ಕ್ಲಾಸ್, ಮಾಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲ್, ಮಾಂದ್ರೆ, ಗೊಂಯ್ (ಹಾಂವ್ ರೆಡಿಯೊ ಉಲಯ್ತಾಂ)

  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್


 • 187. Konkani Poetry Reciting Competition - Kerala Round

 • 13 Oct 2019

  187. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಶಾಳೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್, ಜಯನಗರ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
  ಸಹಯೋಗ್: ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ಜಯನಗರ
  ಯೆವ್ಕಾರ್: ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್,
  ಸುಂಕಾಣ್: ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್
  ಮಾನಾಚಿಂ ಸೈರಿಂ: ವಲೇರಿಯನ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್, ವಿನೋದ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಐರಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಚಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಆಳ್ವ.
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ಇಂದು ಗೇರಸೊಪ್ಪೆ, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್.

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 8

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಇಶಿತಾ ತಾವ್ರೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಆಂಡ್ರಿಯಾ ಮಿಶೆಲ್ ಲೋಬೊ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಅನ್ವಿತಾ ಮೊಂತೇರೊ

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿಂ ಯುವಜಣಾಂ: 5

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಜೇನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಜೆನಿಫರ್ ಪರ್ಲಿನ್ ಲೋಬೊ


 • 186. Konkani Poetry Reciting Competition : Jerimeri Round

 • 6 Oct 2019

  186. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಜೆರಿಮೆರಿ, ಮುಂಬಯ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಮೀರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್
  ಸಹಯೋಗ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
  ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ, ಜೆರಿಮೆರಿ
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರಿಂ: ಲಿಯೊ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಫ್ಲೋರಾ ಡಿಸೋಜಾ
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಫಿಲೊಮಿನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ:
  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಸ್ವೀಡಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಅಲಿಟಾ ಪಿರೇರಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಮೆಲಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ

  ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್
  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಲೆವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂದಿಸ್
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್


 • 185. Konkani Poetry Reciting Competition - Kerala Round

 • 6 Oct 2019

  185. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕೇರಳ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಸೈಂಟ್ ಬಾರ್ಥೊಲೊಮೇವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್, ಬೆಳಾ, ಕೇರಳ
  ಸಹಯೋಗ್: ’ಮಹಿಮಾ’ ವಾರ್ತಾಪತ್ರ್ ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ
  ಯೆವ್ಕಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸ್ಥಾಪಕ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್
  ಮಾನಾಚಿಂ ಸೈರಿಂ: ಸಿ. ನಿವೇದಿತಾ, ಮುಕೆಲ್ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ’ಮಹಿಮಾ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ರಾಜು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ; ಸ್ಟೇನಿ ಲೋಬೊ ಕೊಲ್ಲಂಗಾಣ, ಜೊರ್ಜ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪೆರ್ಮುದೆ; ವಿನೋದ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ; ಜೊರ್ಜ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಕಯ್ಯಾರ್.
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್.

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 21

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಲ್ ಆರ್., ಪೆರ್ಮುದೆ
  ದುಸ್ರೆಂ: ರಿಶಾ ವೀನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಬೆಳಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ರಿಶೋನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ
  ಚೊವ್ತೆಂ (ದೊಗಾಂಕ್): ಹರ್ಶಿತಾ ಎಫ್. ಲೋಬೊ, ಬೆಳಾ ಆನಿ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಯುವಜಣಾಂ: 5

  ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚವ್ಣ್: ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಪ್ರೀಮಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕಯ್ಯಾರ್


 • 184. Konkani Poetry Reciting Competition : Mira Road Round

 • 29 Sep 2019

  184. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮೀರಾ ರೋಡ್, ಮುಂಬಯ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಮೀರಾರೋಡ್ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್
  ಸಹಯೋಗ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್
  ಸಹಕಾರ್: ಸೈಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್, ಮೀರಾರೋಡ್ ಆನಿ ವಸಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಎಸೋಸಿಯೇಶನ್
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರಿಂ: ಫಾ. ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜೋನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಡಿಸೋಜ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ರಿಚರ್ಡ್ ಮಥಾಯಸ್, ಫ್ಲೋರಿನ್ ಮಥಾಯಸ್, ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ.

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೀನ್ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿಂ:

  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ವೆಲೋರಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಮಿರಾರೋಡ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ನವೋಮಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಕಾಂದಿವಲಿ
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಒಶಿನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್

  ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್:
  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರೇಚಲ್ ಡಿಸೋಜ್ ವಸಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಜ್ಯೋತಿ ಆಲ್ವಾರಿಸ್ ನಾಯ್‌ಗಾಂವ್


 • 183. Konkani Poetry Reciting Competition : Kandivali Round

 • 22 Sep 2019

  182. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಕಾಂದಿವಲಿ ಮುಂಬಯ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್
  ಸಹಕಾರ್: ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್, ಕಾಂದಿವಲಿ
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಬ್ರದರ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ಮೆಲ್ವಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
  ಸಹಕಾರ್: ವಲ್ಲಿ ಪಾಯ್ಸ್, ಶಾರಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ರಿಯಾ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ರೀನಿ ಡಿಸೋಜಾ

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 10

  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರಿಯಾನಾ ಒಲಿವೆರಾ, ಓರ್ಲೆಮ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಮಿನೇಜಸ್
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಅನ್ಮೋಲ್ ಪಿರೇರಾ


 • 182. Konkani Poetry Reciting Competition : Bantwal Round

 • 22 Sep 2019

  183. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್
  ಸಹಕಾರ್: ಐ.ಸಿ.ವೈ.ಎಮ್. ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕ್, ಅನಿಶಾ ಫ್ರೆಂಕ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಫಾ. ವಲೇರಿಯನ್ ಡಿಸೋಜಾ
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 16

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಆಲ್ರೀಶಾ ವೆಲಾನಿ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗುರ್ಪುರ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ವಿಯೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ಲೋಬೊ, ಮೊಡಂಕಾಪ್
  ತಿಸ್ರೆಂ: ರಿಯೊನಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮೊಡಂಕಾಪ್
  ರಿಸರ್ವ್: ಜೊಸ್ವಿಟಾ ಡ್ಯಾನಿಕಾ ನೊರೊನ್ಹಾ

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಯುವಜಣಾಂ: 4

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಸುಶ್ಮಿತಾ ತಾವ್ರೊ,
  ದುಸ್ರೆಂ: ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ

   


 • 181. Konkani Poetry Reciting Competition : Margao Round

 • 17 Sep 2019

  181. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಧ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್
  ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್; ಅನಂತ್ ಅಗ್ನಿ, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯ್,
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
  ಸಹಕಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನ್ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 30

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಅನ್ಶೂಲ್ ಡಾಯಸ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಅತಿಥಿ ಪೊಕ್ಳೆ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಪ್ರಣಾಲಿ ಗೋವೆಕಾರ್
  ಚೊವ್ತೆಂ: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ
  ಪಾಂಚ್ವೆಂ: ಅನುಶ್ಕಾ ಸಾಂಕರ್ಡೆಕಾರ್
  ಸವೆಂ: ಸ್ಪ್ರುಹಾ ಆಚಾರ್ಯ
  ಸಾತ್ವೆಂ: ರಾಧಾ ಜಿ. ಭೆಂಡೆ

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ: 20

  ಪಯ್ಲೆಂ: ವೈಭವ್ ಎಮ್.
  ದುಸ್ರೆಂ: ಮೃಗಾ ನಾಯ್ಕ್
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಪೂಜಾ ನಾಗ್ವೇಕಾರ್
  ಚೊವ್ತೆಂ: ದ್ಯಾನದಾ ಪಿ.
  ರಿಸರ್ವ್: ರುಜುಲಾ ರಾಯ್ಕರ್ ಆನಿ ಆಕಾಶ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್

   


 • 180. Konkani Poetry Reciting Competition : Panaji Round

 • 16 Sep 2019

  180. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಟಿ. ಬಿ. ಕುನ್ಹಾ ಸಭಾಸಾಲ್, ಪಣಜಿ, ಗೊಂಯ್
  ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಚೇತನ್ ಆಚಾರ್ಯ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್; ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ, ಕವಿ
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ
  ಸಹಕಾರ್: ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್ ಆನಿ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಭುರ್ಗಿಂ: 11

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಊರ್ವಿ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೆ, ಶಾರದಾ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್

  ರಿಸರ್ವ್: ಸೇಜಲ್ ಸಾಲ್ಕರ್, ಮಾಪುಸಾ ಆನಿ ಆಫಿಯಾ ಕರ್ದಾರಿ. ಮಾಪುಸಾ

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸರ್ತ್:
  ಭಾಗೆಲಿ ಯುವಜಣಾಂ: 7

  ಪಯ್ಲೆಂ: ವೈಭವ್ ಕವ್ಳೆಕಾರ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್


 • 179. VIII James & Shobha Mendonca Endowment Lecture - Prof. K. Satchidanandan

 • 14 Sep 2019

  179. ಜೇಮ್ಸ್ ಆನ್ ಶೋಭಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಕವಿತಾ ಉಪನ್ಯಾಸ್

  ಜಾಗೊ: ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಸಾಲ್
  ಸಹಕಾರ್: ಸೈಂಟ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದನ್, ಮಲಯಾಳಮ್ ಕವಿ, ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಅನುವಾದಕ್
  ವಿಷಯ್: ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ್ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾ
  ಯೆವ್ಕಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ
  ಸುತಾರಿ: ಮಾಲಿನಿ ಹೆಬ್ಬಾರ್


 • 178. Konkani Poetry Reciting Competition: Mangalore Round

 • 1 Sep 2019

  178. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ 

  ಜಾಗೊ: ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
  ಸಹಕಾರ್: ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ
  ಮಾನಾಚಿಂ ಸೈರಿಂ: ಜುಡಿತ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಸಹಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಖಜಾನಿ, ರೇಮಂಡ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಸರ್ತೆಚೊ ಸಂಚಾಲಕ್
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ) - ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 23

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಆಲ್ವೀನಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಪಾಲ್ದನೆ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಜಿಯಾನ್ನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

  ರಿಸರ್ವ್: ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಲೋಬೊ, ಉರ್ವಾ; ಡೆಲ್ರೀಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ; ಸಂಜನಾ ಮಥಾಯಸ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಆರ್ವಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಕುಲ್ಶೇಕರ್.

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ) - ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ: 8

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಓಸ್ಟಿನ್ ಜೊಹಾನಾ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಇಜಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಶ್ವೇತಾ ಎಮ್. ಪೈ, ಕೆನರಾ ಕೊಲೆಜ್

  ರಿಸರ್ವ್: ಅನಿಶಾ ಮಿಶೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೆಂದುರ್ ಆನಿ ಪ್ರಿಯಾ ಜ್ಯೋತಿ ಪಿಂಟೊ, ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್

  ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲ್ಲೊ. ವಿಜೇತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ, ಪಾಲ್ದನೆ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಐರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಮಿನೋರಾ ರೋಜಿ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ


 • 177. Konkani Poetry Reciting Competition: Udupi Round

 • 28 Jul 2019

  177. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಉಡುಪಿ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜಾಗೊ: ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಸಭಾಸಾಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್
  ಸಹಕಾರ್: ಆಯ್. ಸಿ. ವೈ.ಎಮ್. ಬಾರ್ಕೂರ್
  ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ: ಫಾ. ಲೆಸ್ಲಿ ಡಿಸೋಜಾ
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ

  ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ:

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: (ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾ ಸಕಯ್ಲಿಂ) - ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ: 3

  ಜಾನ್ಸಿಟಾ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್
  ಆರಲ್ ಪಿಕಾರ್ಡೊ

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:
  ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್: (ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ) - ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲಿಂ: 3

  ಎಲ್‌ಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾ


 • 176. Kavita Gazali at World Konkani Centre, Mangalore

 • 25 May 2019

  176. ಕವಿತಾ ಗಜಾಲಿ - ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್.

  ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆನಿ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ಮುಕಮಾರ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಹುಭಾಶಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್.

  ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಆರ್. ರಾಜ್ ರಾವ್, ಪುಣೆ (ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ); ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ (ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ); ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ (ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ); ಆರಿಫ್ ರಾಜಾ - ಕನ್ನಡ ಕವಿಚ್ಯೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಸಾದರ್‍ಪಣ್.

  ಗಜಾಲಿ ಕಾರ್ಯೆಂ: ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಲೇಖಕ್ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್.

  ಕಾರ್ಯಾಚೊ ಸುತಾರಿ: ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್.


 • 175. Poetry Session at Kishoo Barkur's Abu Dhabi Residence

 • 5 Apr 2019

  175. ಆಬುಧಾಬಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ - ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಘರಾ

  ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್.

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾಚ್ಯಾ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ 46-ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್.

  ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್: ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಬೊಳಿಯೆ.

  ಯೆವ್ಕಾರ್: ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್

  ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್, ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ವಿಲ್ಫಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ ಆನಿ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್.

  ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಾನು ಮರೋಳಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ.


 • 174. Kallianpur Poetry Session at Sandra & Jerry Britto's Residence

 • 24 Feb 2019

  174. ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ : ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಸಂತೆಕಟ್ಟೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಆನಿ ಜೆರಿ ಬ್ರಿಟ್ಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ’ಆವೆ ಮರಿಯಾ’ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್. ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್.

  ಭಾಗೆಲಿ ಕವಿ: ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಕ್ಯಾಥರಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಸ್ಟೀವನ್ ಲುವಿಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕೂನ್ಹಾ, ಲೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ.

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕುರಾನ್ ಕವಿಂಕ್ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ದಿಲಿ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ. ಘರ್‍ಚಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾನ್ ತಿಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಭರಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ವಿವರಿಲೊ.

  ಸಮಾಪ್ತೆವೆಳಿಂ ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯೆ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಕ್ ಉಲ್ಲೇಕುನ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಮ್.

  ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಬರವ್ಪಿ ಜೊಯ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಬಿಬಿಯಾನಾ ಆಂದ್ರಾದೆ, ಪೀಟರ್ ಡೆಸಾ, ಸಂತೋಶ್ ಡಿಸಿಲ್ವಾ, ವಿಜಯ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಅರ್ಚಿಬಾಲ್ಡ್ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಆನಿ ಶಾಂತಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಪಿಕಾರ್ಡೊ ತೊಟ್ಟಾಮ್ -ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಅನ್ಭೊಗ್ ಸರ್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.


 • 173. Kavita Fest 2019 at World Konkani Centre, Shaktinagar Mangalore

 • 13 Jan 2019

  173. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2019 : ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಶಕ್ತಿನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್.

  ಸಕಾಳಿಂ 9:30 ವೊರಾಂಚೆರ್ ಯುನಾಯ್ಟೆಡ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಬೆಂಡಾವ್ಹಾಜ್ಪಾ ನಾದಾನ್ ವೈಭವಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್. ರೊನಿ ಬೈಂದೂರ್, ಆಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ರೀಗನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ 2018 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್‍ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ ರಮೇಶ್ ವೆಳುಸ್ಕಾರ್, ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ ತಶೆಂಚ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಮೌನ್‍ಪಣಿಂ ಉಬಿಂ ರಾವುನ್ ಶಾಂತಿ ಭೆಟಯ್ಲಿ.

  ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ, ಊರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆ, ರಮೇಶ್ ಸಾಜು ಘಾಡಿ ಆನಿ ಫಾ. ಆಲ್ವಿ ಕಾರ್ಮೆಲಿತ್ ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಂವಾಡಲ್ಲೊ ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ ಅತ್ತಾವರ್, ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಖಜಾನಿ ಜೆರಿ ಕೊನ್ಸೆಸೊ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್. ಆರ್. ಆಳ್ವ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಂಣಿ ವೇದಿರ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ.

  ಉಪ್ರಾಂತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಾಕ್ ಪಾವಲ್ಲ್ಯಾ 22 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಆರುಶ್ ನಮನ್ ಫ್ರಾಂಕೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಡಾನಿಕಾ ಪಹಲ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕೇರಳ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ರಿಶಾ ವೀನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕುಂಬ್ಳಾ, ಕೇರಳ

  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ:
  1. ಇಶಿತಾ ತಾವ್ರೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
  2. ಮೆಲಿಶಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೇಳಾ, ಕೇರಳ
  3. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತುರೇಫ್, ಭಟ್ಕಳ್
  4. ವಿಶಿತಾ ವಿ. ಕೆ., ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ, ಕೇರಳ
  5. ನೆಯೊಮಿ ಎ. ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಮಲಾಡ್, ಮುಂಬಯ್

  ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಸತ್ರಾ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

  ಪಯ್ಲೆಂ: ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಗೌತಮ್ ಅನಂತ್ ಗಾವ್ಡೆ, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್

  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ:
  1. ಪ್ರಿಥುಮಾ ಮೊಂತೇರೊ, ವಾಮಂಜೂರ್
  2. ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ

  ಹ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಸರ್ತೆಂಕ್ ನಾಟಕಿಸ್ತ್, ದಿಗ್ದರ್ಶಕ್ ಎಡ್ಡಿ ಸಿಕೇರ್, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಶಿಕ್ಷಕಿ ತಶೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ಕವಯಿತ್ರಿ ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ, ಸಂಗೀತ್‌ಗಾರ್, ನಾಟಕಿಸ್ತ್ ಸಾಯೀಶ್ ಪೈ ಪಣಂದಿಕಾರ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ.

  ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ 'ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ' ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲಾಲಾಗಿಂ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ.

  ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ: ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪ್. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್‍ಬಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಭಾಶಣ್ ಕೆಲೆಂ ಆನಿ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

  ಕವಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್‍ನಾಲಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಸಮರ್ಪಣ್. ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚೊ ಸುತಾರಿ.

  ಸಕಾಳಿಂ ಫಳ್ಹಾರ್, ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವಣ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಾ-ಕಾಫಿಯೆಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸುನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ತಿನ್ಶಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ರಸಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.