School

 • 234. Biri Biri Pavs - Season 2 Finals

 • 27 Nov 2023

  ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 2 ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ನವೆಂಬರ್ 27-28, 2023 ತಾರಿಕೆಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಫೈನಲಾಂತ್ 14 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ದೋನ್ ತೀನ್ ಹಂತ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

  ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಚೊವ್ದಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಗಾಯನಾ ರುಪಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಖಾತೀರ್ ಫಕತ್ ಧಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಉರಲ್ಲಿಂ. ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾಲ್ಲಿ.

  ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆಸಲ್ಲೆ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಂತ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಸೈರೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪರ್ಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚಿ ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹುಮೆದ್ ಭರ‍್ಲಿ.

  ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾವೆಳಾರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ಉಷಾಪ್ರಭಾ ನಾಯಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ನಂದಗೋಪಾಲ್ ಶೆಣೈ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ವೇದಿರ್ ಆಸುನ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. 14 ಫೈನಲಿಸ್ಟಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲಿಂ. ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಜಣಾಂಕ್ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲಿಂ.

  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಸಿದ್ಧಾಂತ್ ಖಾಂಡೇಕಾರ್, ರು. 25,000
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಸುವೇದಾ ಪಾಲ್ಕರ್, ರು. 20,000
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ, ರು. 15,000.

  ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 2 ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ಕ್ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ವಾಲ್ವಿಸ್ (ಆಪ್ಲಿಂ ಜನ್ಮ್‌ದಾತಾರಾಂ ಲುವಿಸ್ ಆನಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್), ಸುನೀಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತೊ ಆನಿ ಕುಟಮ್, ನಂದಿಗುಡ್ಡಾ (ಖತಾರ್) - ಹಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣ್ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ.


 • 233. All India Konkani Poetry Reciting Competition - Finals

 • 5 Nov 2023

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್, ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೆಂ ಫೈನಲ್ ನವೆಂಬರ್ 5, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಸರ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವ್ಹಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂ ಖಾತೀರ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೂತನ್ ಸಾಖರ್ದಾಂಡೆ, ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಫಿಲೊಮಿನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ತಶೆಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಸುಚಿತ್ರಾ ಶೆಣೈ ಹಿಣೆಂ ವೇದಿ ಸಾಂಬಾಳ್ಳಿ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕೊಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ದಿತಚ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನೆಮಾಂ ತಶೆಂ ಇತಿಹಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಆನಿ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಮಂಗ್ಳುರ್, ಪಣಜಿ, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಕುಂಬ್ಳ ಚಲಲ್ಲೆ ಆಸುನ್ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ 21 ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂ 8 ಮ್ಹಾಲ್ಗಡಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

  ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

  ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಆರಾಧ್ಯ ಪೈ ರೈತುರ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಸಹರ್ಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್
  ತಿಸ್ರೆಂ: ನಿಶೆಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್

  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ: ನಿಯತಿ ಪರಬ್, ಗೊಂಯ್; ಅನ್ವಿಲಾ ನಿಯೋರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಆಯನ್ ಮಂಗಳ್‌ದಾಸ್ ಭಟ್, ಗೊಂಯ್.

  ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲ್ಗಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ವನಿತಾ ವಾಣಿ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೇರಳ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ನೀತಾ ಪರಬ್, ಗೊಂಯ್.


 • 232. All India Konkani Poetry Reciting Competition - Kerala Prelims

 • 13 Oct 2023

  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ - ಕೇರಳ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಒಕ್ಟೋಬರ್ 13, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಕುಂಬ್ಳಾ ಶಾಳೆಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ವನಿತಾ ವಾಣಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.


 • 231. Kavisandhi with Poet Dr Rajay Pawar

 • 8 Oct 2023

  231. ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕವಿಸಂಧಿ

  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ, ನವಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಂಣಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 8, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾರ್ಕೂರಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೇರಿನೊಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ’ಕವಿಸಂಧಿ' ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ.

  ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಹಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮಿರಾಂದಾ, ಕಾಜಿತೊರ್ ಫಾ. ರೊಲ್ವಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಮೇರಿನೊಲ್ ಕೊವೆಂತಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜಾಸ್ಮಿತಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಆನಿ ಖಜಾನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾರ್ವಾಲೊ ಹಾಂಣಿ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್, ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಕ್ ಉದಕ್ ವೊತುನ್ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಲ್ಲಾಗಾರ್ ಸಮಿತಿಚೊ ನಿಮಂತ್ರಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

  ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚಡುಣೆ ಪಾವ್ಣೆ ಏಕ್ ವೊರಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಡೊ. ಪವಾರಾನ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ತಾಂವ್, ತಿತ್ಲೆ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾತಾಂವ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ಶೂನ್ಯಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶ್ವ್ ಘಡ್ಟಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪುಣ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

  ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‍ಪಣಾರ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲ್ಲಿ. ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಜಿತಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಪಿಯುಸ್ ಜೇಮ್ಸ್, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ,

  ದಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಶನ್ಸ್ ತರ್ಫೆನ್ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಣೆ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟಯ್ಲೆ.


 • 230. All India Konkani Poetry Reciting Competition - Madgaon Prelims

 • 6 Oct 2023

  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ - ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 6, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೇಕಾರ್ ಗ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಹಿಣೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

  ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಆನಿ ರಮಾನಂದ್ ರಾಯ್ಕರ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ವೆದಿ ವ್ಹಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಲ್ಲಿ.

  ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 37 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಫೈನಲಾಕ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

  ಆನ್ವಿ ಗಿತೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ದೀತ್ಯಾ ಶಿರ್ವಯ್ಕಾರ್, ಆಯನ್ ಮಂಗಳ್‌‍ದಾಸ್ ಭಟ್, ಸಹರ್ಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಸೃಷ್ಟಿ ಆಳ್ವೆ, ಆರಾಧ್ಯ ಪೈ ರೈತುರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಾನ್ವಿ ವಿನಾಯಕ್ ಪೈ.

  ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 3 ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಸ್ಪ್ರುಹಾ ನಾಯ್ಕ್ ಹಿಕಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.


 • 229. All India Konkani Poetry Reciting Competition - Panaji Prelims

 • 5 Oct 2023

  ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ - ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪಣಜಿ ಪಾಂವ್ಡೊ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 5, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಪಣ್ಜೆಚ್ಯಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್ ಹಿಣೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

  ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ ಆನಿ ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ವೆದಿ ವ್ಹಯ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಲ್ಲಿ.

  ಲ್ಹಾನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ತ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸುನ್ 36 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಫೈನಲಾಕ್ ಸಾತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

  ನಿಯತಿ ಪರಬ್, ಪಾರ್ಥ್ ಜಿ. ಕಾಮತ್, ರೆಜಿ ಪರಬ್, ಆರುಶ್ ಪಾಲೆಕಾರ್, ಶಾರ್ವಿ ಗೌಣೇಕಾರ್, ವರದಾ ಚವ್ಹಾಣ್ ಆನಿ ಅನುಷ್ಕಾ ನಾಯ್ಕ್.

  ಜ್ಯೇಷ್ಠಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ಲಿ ಸರ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಆಸುನ್ 8 ಜಣಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಮುಕುಂದ್ ಮಾಳ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಮರಿಯಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ನೀತಾ ಪರಬ್ - ಹಾಂಕಾಂ ತೆಗಾಂಕ್ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.


 • 228. Biri Biri Pavs - Season 2 Semi Finals

 • 1 Oct 2023

  ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 2 ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ-ಚೆಂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 1-2, 2023 ತಾರಿಕೆಂನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ 23 ಜಣಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ.

  ಸೆಮಿ ಫೈನಲಾಂತ್ ದೋನ್ ಹಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. 23 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸೈಮಾಚೆರ್ ಆನಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ ಮೊಗಾಚೆರ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ. ಅಶೆಂ 46 ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೆಂ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಹಾತಿಂ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

  14 ಜಣಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.


 • 227. All India Konkani Poetry Recitation Competition - Mangalore Preliminaries

 • 3 Sep 2023

  227 ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚೆ 3, 2023 ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‌ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್, ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, 27 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, 8 ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ 8 ವ್ಹಡಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ, ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಶೆಂ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

  ಫಳಿತಾಂಶ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಅನ್ವಿಲಾ ಡಿಸೋಜಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಆರ್ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ

  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ನಿಶೆಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮಥಾಯಸ್, ಆಶೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಡೆನಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

  ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಜಿಯಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಶಾರೊಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ

  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ರೇಶಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಡೆಲ್ರಿಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ರಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಿಯೋನಾ ಲೋಬೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

  ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಐರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ:ಜೆರಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ

  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಡೊ. ಆನ್ನಿ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ.


 • 226. Biri Biri Pavs - Season 2 Mangalore Auditions

 • 13 Aug 2023

  226.  ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಆಗೋಸ್ತ್ 13, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಚಲ್ಲೊ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತರ್, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸೂತ್ರ್‌ಸಂಚಾಲನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ವಿನ್ಸಿ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

  ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.


 • 225. 'The Nature is Saying Something' - Poetry and Story Reading Event - August 6, 2023

 • 6 Aug 2023

  225 ’ಸಾದ್ ಸೈಮಾಚೊ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ - ಆಗೋಸ್ತ್ 6, 2023

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 6, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4:00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ಸಾದ್ ಸೈಮಾಚೊ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಢಾಈ ಆಖರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೇದಾರ್‌ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಸಿಂತಾ ಕೆರ್‌ಕಟ್ಟಾ, ಸಲೀಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೆಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಹಿಂದಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಚಿ ಕಥಾ ’ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಗೆಲಿಂ ತಿಂ’ ವಾಚುನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

  ಡೊ. ರಮಿತಾ ಗುರವ್, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೇಕಾರ್, ಡೊ. ಮಾನಿಶಾ ಖೊರಾಟೆ ಹಾಂಣಿ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಆರ್ತಿ ದಾಸ್ ಆನಿ ನಿಯತಿ ಪತ್ರೆ ಹಾಂಣಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

  ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಮುಕೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಭೆಟ್ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಯೊ.


 • 224 Loka: the Many Voices Program in Collaboration with Sahitya Akademi

 • 6 Aug 2023

  224 ಲೋಕ್: ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್ - ಸಿದ್ದಿಂಚೊ ನಾಚ್ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗಾನ್

  2023 ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲ್ಲಿ. ನವ ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾ ತಂಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಡಮಾಮ್, ಫುಗ್ಡಿ, ಜಾಕಯ್ ಆನಿ ಶಿಗ್ಮೊ ಖೆಳಾಂಚೊ ನಾಚ್, ಗಾಣಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿಂ.

  ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂತೊನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಿದ್ದಿ, ಮರಿಯಾನಿ ಮೊನ್ವೆಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ದುಮಿಂಗ್ ರುಜಾಯ್ ಸಿದ್ದಿ, ಗುಸ್ತಿನ್ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಿ, ಮೇರಿ ಆಂತೊನಿ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ಸಾನ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ನವೀನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಪೆದ್ರು ಸಿದ್ದಿ, ಶಾಂತಾ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶಶಿಕಲಾ ದುಮಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಿ ಆನಿ ಚೇತನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ - ಹಿಂ ಕಲಾಕರಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. 

  ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಯೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.


 • 223. Biri Biri Pavs - Season 2 Goa Auditions

 • 15 Jul 2023

  223. ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜುಲಾಯ್ 15, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 2’ ಹಾಚೊ ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಚಲ್ಲೊ. ವೀಡಿಯೊ ಶೂಟಿಂಗಾಖಾತೀರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಟೀಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತರ್, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸೂತ್ರ್‌ಸಂಚಾಲನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ವಿನ್ಸಿ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

  ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.


 • 222: Visit to Poet Kiran Nirkhan's Residence at Vagga, Bantwal

 • 16 Feb 2023

  ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ಯುವಕವಿ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಶೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಅವ್ಘಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ವೇಳ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾರ‍್ಲೊ.

  ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಘರಾ ವಚುನ್ ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.


 • 221: Women's Multi Lingual Poetry Session at World Konkani Centre

 • 8 Feb 2023

  221: ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ 2023 ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ.

  ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಶಕುಂತಳಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ತುಳು ಭಾಶೆಚಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ, ಅರೆಭಾಶೆಚಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚಿ ಮರ್ಸಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ - ಹಾಂಣಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ತಶೆಂ ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾವಾನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಯಿತ್ರಿಂನಿ ತಿತೀನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

  ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

   


 • 220: Visit to Poet M.P. Rodrigues' Residence

 • 15 Jan 2023

  220: ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್   

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಜನೆರ್ 15, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಲೆಂ ದೆಖ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯೊ.

  ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತಾಚಿ ನವಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ನವೊ ಗೃಂಥ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿಂನಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಕಾ ದಿಲಿ.


 • 219: 17th Edition of Kavita Fest held at Bela in Kerala State

 • 8 Jan 2023

  219:ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಬೆಳಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸತ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸತ್ರಾವಿ ಆವೃತ್ತಿ 2023 ಜನೆರಾಚೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಪ್ರಭು, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ಯೆ ಆವೃತ್ತೆಚಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೋಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆ ಆವೃತ್ತೆಚೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಂತೋಶ್ ಪೆರ್ಲ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂವಾದಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕವಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

  ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಕಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೀತ್‌ಕಾರ‍್ನ್ ರತ್ನಮಾಲ ದಿವ್ಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ’ಚಿತುರ‍್ಲೆಚೆ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ.

  ಕವಯತ್ರಿ ಇಂದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಕ್ 2022ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಿಚೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಖಾಲ್ ತಿಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಹಿಣೆ ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ರುಪಯ್ 25,000ಚಿ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಹಿಣೆಂ ಇಂದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚ್ಲೊ.

  ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ನಿನಿಶಾ ಪ್ರಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಆಯನ್ ಮಂಗಲ್‌ದಾಸ್ ಭಟ್
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಆರಾಧ್ಯ ಪೈ ರಾಯ್ತುರ್ಕಾರ್
  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ : ಸನಾ ಸಾತೇಲ್ಕರ್ ಆನಿ ನಿಶೆಲ್ ಪರ್ಲ್ ಮೊಂತೇರೊ

  ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಂಬೇಶ್ ತಾಲ್ವಡ್ಕರ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಪ್ರೀತನ್ ರೆನಿಟಾ ಪಿರೇರಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ನೀತಾ ಎಂ ಪರಬ್ ಗೊಂಯ್

  ಬೆಳಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ವೀಣಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾವೆನೋ ಶೆಲ್ಡನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

  ವೀಣಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್, ವಾಣಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ರಿಶಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬೇಂಡ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.