School

 • 227 All India Konkani Poetry Recitation Competition - Mangalore Preliminaries

 • 3 Sep 2023

  227 ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಸಪ್ಟೆಂಬ್ರಾಚೆ 3, 2023 ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೆ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‌ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್, ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಸರ್ತ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, 27 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, 8 ಯುವಜಣಾಂನಿ ತಶೆಂಚ್ 8 ವ್ಹಡಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ತಶೆಂ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಸುರ್ವೆರ್ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಲಿಸ್ಟನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತರ್ಫೆನ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಡಿಮೆಲ್ಲೊನ್ ವೆದಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ಸಂಚಾಲಕ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ, ಪಿಂಟೊ ವಾಮಂಜೂರ್ ತಶೆಂ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೆದಿಚೆರ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

  ಫಳಿತಾಂಶ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಅನ್ವಿಲಾ ಡಿಸೋಜಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಆರ್ವಿನ್ ಕ್ರಿಸ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ

  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ನಿಶೆಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ಸಂಜನಾ ರಿವಾ ಮಥಾಯಸ್, ಆಶೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಆನಿ ಡೆನಿತ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

  ಯುವಜಣಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಜಿಯಾ ಕುಟಿನ್ಹೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಶಾರೊಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ

  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ರೇಶಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಡೆಲ್ರಿಡಾ ಡಿಸೋಜಾ, ರಿಶಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಿಯೋನಾ ಲೋಬೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್’ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಂತಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

  ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಐರಿನ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಲವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ:ಜೆರಾರ್ಡ್ ಡಿಸೋಜಾ

  ಹಾಂಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಡೊ. ಆನ್ನಿ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿ.


 • 226. Biri Biri Pavs - Season 2 Mangalore Auditions

 • 13 Aug 2023

  226.  ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಆಗೋಸ್ತ್ 13, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ಸ್ಟುಡಿಯೊಂತ್ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸೀಸನ್ 2’ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಚಲ್ಲೊ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತರ್, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸೂತ್ರ್‌ಸಂಚಾಲನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ವಿನ್ಸಿ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

  ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ 8 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.


 • 225. 'The Nature is Saying Something' - Poetry and Story Reading Event - August 6, 2023

 • 6 Aug 2023

  225 ’ಸಾದ್ ಸೈಮಾಚೊ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ - ಆಗೋಸ್ತ್ 6, 2023

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಗೋಸ್ತ್ 6, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 4:00 ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ಸಾದ್ ಸೈಮಾಚೊ’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಢಾಈ ಆಖರ್ ಪಂಗ್ಡಾನ್ ಕೇದಾರ್‌ನಾಥ್ ಸಿಂಗ್, ಜಾಸಿಂತಾ ಕೆರ್‌ಕಟ್ಟಾ, ಸಲೀಲ್ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೆಕಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪರಿಯೆಂಕಾರ್ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಹಿಂದಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ದಾಮೋದರ್ ಮಾವ್ಜೊ ಹಾಂಚಿ ಕಥಾ ’ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಗೆಲಿಂ ತಿಂ’ ವಾಚುನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

  ಡೊ. ರಮಿತಾ ಗುರವ್, ಮಮತಾ ವೆರ್ಲೇಕಾರ್, ಡೊ. ಮಾನಿಶಾ ಖೊರಾಟೆ ಹಾಂಣಿ ವಾಚನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್, ಆರ್ತಿ ದಾಸ್ ಆನಿ ನಿಯತಿ ಪತ್ರೆ ಹಾಂಣಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

  ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ ತರ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್ ಹಾಣೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸಹಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಮುಕೆಲ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಭೆಟ್ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಯೊ.


 • 224 Loka: the Many Voices Program in Collaboration with Sahitya Akademi

 • 6 Aug 2023

  224 ಲೋಕ್: ವಿವಿಧ್ ಸ್ವರ್ - ಸಿದ್ದಿಂಚೊ ನಾಚ್ - ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಹಯೋಗಾನ್

  2023 ಆಗೋಸ್ತಾಚೆ 6 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಹಿ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಚಲ್ಲಿ. ನವ ಸಿದ್ದಿ ಕಲಾ ತಂಡಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಸುನಿಲ್ ಸಿದ್ದಿನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಲೆಂ. ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಥಾವ್ನ್ ಡಮಾಮ್, ಫುಗ್ಡಿ, ಜಾಕಯ್ ಆನಿ ಶಿಗ್ಮೊ ಖೆಳಾಂಚೊ ನಾಚ್, ಗಾಣಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಥೊಡ್ಯಾ ಕಲಾಕರಾಂನಿ ವ್ಹಾಜಂತ್ರಾಂ ವ್ಹಾಜಯ್ಲಿಂ.

  ಬಾರಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಸುನಿಲ್ ಆಂತೊನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಲೊರೆನ್ಸ್ ಬೊಸ್ತ್ಯಾಂವ್ ಸಿದ್ದಿ, ಮರಿಯಾನಿ ಮೊನ್ವೆಲ್ ಸಿದ್ದಿ, ದುಮಿಂಗ್ ರುಜಾಯ್ ಸಿದ್ದಿ, ಗುಸ್ತಿನ್ ಸಾಲು ಸಿದ್ದಿ, ಮೇರಿ ಆಂತೊನಿ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ಸಾನ್ಯಾ ಸಿದ್ದಿ, ರೂಪಾ ನವೀನ್ ಸಿದ್ದಿ, ಪ್ರೆಸಿಲ್ಲಾ ಪೆದ್ರು ಸಿದ್ದಿ, ಶಾಂತಾ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ, ಶಶಿಕಲಾ ದುಮಿಂಗ್ ಸಿದ್ದಿ ಆನಿ ಚೇತನ್ ಸುರೇಶ್ ಸಿದ್ದಿ - ಹಿಂ ಕಲಾಕರಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. 

  ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೊ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕಲಾಕರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಯೊ. ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ.


 • 223. Biri Biri Pavs - Season 2 Goa Auditions

 • 15 Jul 2023

  223. ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಜುಲಾಯ್ 15, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಚ್ಯಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ’ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - ಸೀಸನ್ 2’ ಹಾಚೊ ಗೊಂಯ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಚಲ್ಲೊ. ವೀಡಿಯೊ ಶೂಟಿಂಗಾಖಾತೀರ್ ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಟೀಮ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಆಸಲ್ಲೊ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ ತರ್, ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸೂತ್ರ್‌ಸಂಚಾಲನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಲಾಗಿಂ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ವಿನ್ಸಿ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

  ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ 24 ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ.


 • 222: Visit to Poet Kiran Nirkhan's Residence at Vagga, Bantwal

 • 16 Feb 2023

 • 221: Women's Multi Lingual Poetry Session at World Konkani Centre

 • 8 Feb 2023

  221: ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಂಚೆ ಬರಾಬರ್ 2023 ಫೆಬ್ರೆರ್ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾರೋಹ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿ ಬಹುಭಾಷಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ.

  ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಚಿ ಶಕುಂತಳಾ ಆರ್. ಕಿಣಿ, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ, ತುಳು ಭಾಶೆಚಿ ರೂಪಕಲಾ ಆಳ್ವ, ಅರೆಭಾಶೆಚಿ ಸ್ಮಿತಾ ಅಮೃತ್‌ರಾಜ್, ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚಿ ಕಾತ್ಯಾಯಿನಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟು, ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚಿ ಮರ್ಸಿ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ - ಹಾಂಣಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಕನ್ನಡ, ತುಳು ತಶೆಂ ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತೆಲುಗು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಭಾವಾನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ತಿಣೆಂಚ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಜೋಶಲ್ ಡಿಸೋಜಾನ್, ಅರೆಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆನಿ ತುಳು ಭಾಶೆಚ್ಯೊ ಅನುವಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಯಿತ್ರಿಂನಿ ತಿತೀನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ.

  ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈನ್ ಸೂತ್ರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ಮರಣಿಕಾ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

   


 • 220: Visit to Poet M.P. Rodrigues' Residence

 • 15 Jan 2023

  220: ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್   

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂನಿ ಜನೆರ್ 15, 2023 ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡಲ್ಲೊ ಕವಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೆಟ್ ದಿಲಿ. ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ’ರುಮ್ಡಿ ಫುಲಾಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರಸ್ತಾವನ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಫಾಲೆಂ ದೆಖ್ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ದಿಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ತಶೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲ್ಯೊ.

  ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ತಾಚಿ ನವಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ನವೊ ಗೃಂಥ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. ಟ್ರಸ್ಟಿಂನಿ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಏಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಕಾ ದಿಲಿ.


 • 219: 17th Edition of Kavita Fest held at Bela in Kerala State

 • 8 Jan 2023

  219:ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಬೆಳಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸತ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ 2023

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಸತ್ರಾವಿ ಆವೃತ್ತಿ 2023 ಜನೆರಾಚೆ 8 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ ಪ್ರಭು, ಅನ್ವೇಷಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳ್, ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಫುಲಾಂ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ನೊವ್ಯೆ ಆವೃತ್ತೆಚಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಅನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೋಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವ್ತೆ ಆವೃತ್ತೆಚೆಂ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ.

  ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಂತೋಶ್ ಪೆರ್ಲ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಣಿ ಸಂವಾದಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಆನಿ ಕವಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಬಿರಿಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ ಅಂತಿಮ್ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಸಾದರ್ ಜಾಲಿ.

  ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ನಿರಾಕಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಾಯ್ಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಗೀತ್‌ಕಾರ‍್ನ್ ರತ್ನಮಾಲ ದಿವ್ಕಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ ’ಚಿತುರ‍್ಲೆಚೆ ಅಚ್ಛೇ ದಿನ್’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ.

  ಕವಯತ್ರಿ ಇಂದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆಕ್ 2022ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ತಿಚೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಖಾಲ್ ತಿಚಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಜಾವ್ನ್ ಜ್ಯೋತಿ ಪೈ ಹಿಣೆ ಶೊಲ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ, ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ಆನಿ ರುಪಯ್ 25,000ಚಿ ಚೆಕ್ ಹಸ್ತಾಂತರ್ ಕೆಲಿ. ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್ ಹಿಣೆಂ ಇಂದು ಗೇರುಸೊಪ್ಪೆನ್ ಪಾಟಯಿಲ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚ್ಲೊ.

  ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಫಳಿತಾಂಶ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ನಿನಿಶಾ ಪ್ರಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ
  ದುಸ್ರೆಂ: ಆಯನ್ ಮಂಗಲ್‌ದಾಸ್ ಭಟ್
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಆರಾಧ್ಯ ಪೈ ರಾಯ್ತುರ್ಕಾರ್
  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ : ಸನಾ ಸಾತೇಲ್ಕರ್ ಆನಿ ನಿಶೆಲ್ ಪರ್ಲ್ ಮೊಂತೇರೊ

  ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್
  ಪಯ್ಲೆಂ: ಅಂಬೇಶ್ ತಾಲ್ವಡ್ಕರ್
  ದುಸ್ರೆಂ: ಪ್ರೀತನ್ ರೆನಿಟಾ ಪಿರೇರಾ
  ತಿಸ್ರೆಂ: ನೀತಾ ಎಂ ಪರಬ್ ಗೊಂಯ್

  ಬೆಳಾಂತ್ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಆಯೋಜನ್ ಕರುಂಕ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ವೀಣಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಆನಿ ಸ್ಟಾವೆನೋ ಶೆಲ್ಡನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

  ವೀಣಾ ವಾಯ್ಲೆಟ್, ವಾಣಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಆನಿ ರಿಶಾ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಧ್ಯೇಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಫೆಸ್ತಾಚೆ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾ ಪುರ್ಶಾಂವಾಕ್ ಸೈಂಟ್ ಮೇರೀಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಬೇಂಡ್ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ ಆನಿ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.