School

 • 28. I - All India Konkani Poetry Writing Competition for Students

 • 9 Dec 2007
  28. I ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್
  ಜುಮ್ಲಾ ಭಾಗೆಲಿ: 46
  ವೊರಯ್ಣಾರ್: ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳ್, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ವಿನೀತಾ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಜೊನಾಥನ್ ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟಾ, ಗೊಂಯ್
  ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಪ್ರಜೋತಿ ಶಿರೋಡ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್

 • 27. Poetry Session at Karama, Dubai

 • 17 Aug 2007
  ವಿನ್ನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೊರೆಂಟ್, ಕರಾಮಾ
  ವಿಷಯ್: ಕವಿಗೋಷ್ಥಿ 
  ಚಲಯ್ಣಾರ್: ಡಯಾನ್ ಡಿಸೋಜಾ
  ಕವಿ: ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ನಾಯಕ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಆಶಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

 • 25. Seminar: Where does Konkani Poetry Stand on the International Arena?

 • 7 Jan 2007
  ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್)
  ವಿಷಯ್: ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಸ್ತರಾಚೆರ್ ಕೊಂಕಣೀ ಕವಿತಾ ಖಂಯ್ ರಾವ್ತಾ? 
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಡೊ ಕಿರಣ್ ಬುಡ್ಕುಲೆ, ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ್; ಪ್ರೊ ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಜೆ ಬಿ ಮೊರಾಯಸ್ ಮುಂಬಯ್, ಆರ್ ಎಸ್ ಭಾಸ್ಕರನ್ ಕೊಚ್ಚಿ
  ಅಧ್ಯಕ್ಷ: ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿ

 • 26. Poetry Session at Kalaangann

 • 7 Jan 2007
  ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್) 
  ವಿಷಯ್: ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
  ಚಲೊವ್ಪಿ: ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ತಾಕೊಡೆ
  ಭಾಗ್ ಘೆವ್ಪಿ: ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್, ಮುಂಬಯ್, ಕೇರಳ ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಚೆ ಕವಿ

 • 24. Jugul Bandhi of Music and Poetry (Sheviyo Roce)

 • 7 Jan 2007
  ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳೂರ್ (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್) 
  ವಿಷಯ್: ಶೆವಿಯೊ ರೋಸ್ (ಕವಿತಾ -ಸಂಗೀತ್ ಜುಗಲ್ ಬಂಧಿ)
  ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ಗ್: ರೊನಾಲ್ಡ್ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ
  ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ: ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಪ್ರಭು 
  ದಿರೆಕ್ತೊರ್: ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್
  ಗಾವ್ಪಿ: ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್ ಗಾವ್ಪಿ
  ಸುತಾರಿ: ಪೂರ್ಣನಂದಾಚಾರಿ, ಗೊಂಯ್
  ಕವಿ: ಎಲ್ಯೆರ್ ತಾಕೊಡೆ, ವಿಕ್ಟರ್ ಲೋಬೊ ಬಜಾಲ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಮೆಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ರಾಜಶ್ರೀ ಸೈಲ್, ನಯನಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್, ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಟೈಟಸ್ ತಾಕೊಡೆ, ಜೊಸ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಪೂರ್ಣನಂದಾಚಾರಿ

 • 23. Themes, Imagery and Meaningful Sounds in Poetry

 • 6 Jan 2007
  ಚಾಫ್ರಾ ಪ್ರತಿಭಾ ಶಾಳಾ, ಕಲಾಂಗಣ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, (ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್) 
  ವಿಷಯ್: ಕವಿತೆಂತ್ ಠರಾವಣ್, ಪ್ರತಿಮಾ ಆನಿ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಆವಾಜ್
  ಉಲೊವ್ಪಿ: ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
  ಉಗ್ತಾವ್ಪಿ: ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ, ದಾಯ್ಜಿವರ್ಲ್ಡ್.ಕೊಮ್