School

 • 192. Nelson & Lavina Rodricks, ChaFra Decosta memorial poetry reciting competition

 • 1 Nov 2020

  192. ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ - ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ

  ಹಿ ಸರ್ತ್ 2020 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ನವೆಂಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್, ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ - ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲಿ.

  ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ, ವೀಡಿಯೊ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುನ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ವೀಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲಿ. ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡುಂಕ್ ದಶೆಂಬರ್ 31, 2020 ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಹಾಚೊ ವಾಯ್ದೊ ಚಡಿತ್ ಜಣಾಂಕ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಜನೆರ್ 15, 2021 ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್, ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್, ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರ್, ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ತಶೆಂ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಂಣಿ ವೊರವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆ.

  ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

  ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 57 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾಚೆ ವೀಡಿಯೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡಲ್ಲೆ. ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ 18 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆಸುನ್ ತಾಂಚೆ ಫೈನಲ್ ಒನ್‍ಲೈನಿಚೆರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 14, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

  ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ರಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

  ಅನ್ಶೂಲ್ ಡಾಯಸ್, ಕುಂಕೊಳಿಂ, ಗೊಂಯ್ ; ಗ್ಲೆಯೋನಾ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಸ್ನೇಹಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಓಮನ್; ರೀಯಾ ಲೋಬೊ, ಅಶೋಕ್‍ನಗರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಆದಿ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಕಾಣ್‍ಕೊಣ್, ಗೊಂಯ್; ಪೆಯೊನಿ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಫಾತೊರ್ಡಾ, ಗೊಂಯ್; ಎಲ್ಡನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಪ್ಪಿನಮೊಗರು, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಸನಾ ಸಾತೆಲ್ಕಾರ್, ಆರಾಂಬೊಲ್, ಗೊಂಯ್; ಪ್ರೀಮಲ್ ಪಿಂಟೊ, ಬಜ್ಜೋಡಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ರೆಝಿ ಪರಬ್, ಸಾಂಖ್ಳಿಂ, ಗೊಂಯ್; ಲಿನಿಟಾ ಡೆಸಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ರೀಶಾ ಲೋಬೊ, ದೆರೆಬೈಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ತಿಯಾರಾ ರೆಬೆಲ್ಲೊ, ಜೆಪ್ಪು, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಸಂದೇಶ್ ಗಾಡೆಕಾರ್, ಆರಾಂಬೊಲ್, ಗೊಂಯ್; ನಿಶಾಲ್ ಮೊಂತೇರೊ, ತ್ರಾಸಿ, ಉಡುಪಿ; ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ , ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್

  ಪಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್:

  ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 23 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಹಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ 12 ಜಣಾಂಕ್ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:
  ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್; ಶ್ವೇತಾ ಎಮ್. ಪೈ, ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್; ಪ್ರಣಾಲಿ ಗೋವೆಕಾರ್, ಫಾತೊರ್ಡಾ, ಗೊಂಯ್; ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರತ್, ಬಿಚೊಲಿಂ, ಗೊಂಯ್; ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ, ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳ, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಎಶೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಾರ್ಸೆಲಾ, ಗೊಂಯ್; ರುಸಿ ಪರಬ್, ಸಾಂಖ್ಳಿಂ, ಗೊಂಯ್; ಉತ್ಕರ್ಷ ಲೋಟ್ಲಿಕಾರ್, ವಾಸ್ಕೊ, ಗೊಂಯ್; ಲೊಯ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶಿರ್ವಾ, ಉಡುಪಿ; ಅಭಿಗೇಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್; ಮೆಲಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್

  ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್:

  ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಜಣಾಂನಿ ವಾಂಟೆಕಾರ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಹೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊಚ್ ಫೈನಲ್ ಅಶೆಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ಹೆಪರಿಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್:

  ಇನಾಮಾಂ ಜಿಕಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

  ಪಯ್ಲೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ರು. 5000 - ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಬಿಚೊಲಿಂ, ಗೊಂಯ್
  ದುಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ರು. 3000 - ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾ, ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
  ತಿಸ್ರೆಂ ಬಹುಮಾನ್, ರು. 2000 - ಮಹಾದೇವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಸತ್ತಾರಿ, ಗೊಂಯ್

  ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ರು. 1000 (ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್)
  ಡೊ. ಜೊಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಆನಿ ಶೀತಲ್ ಫಳ್‍ದೇಸಾಯಿ, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್


 • 191. Poetry Recitation Competition - (Recorded Videos)

 • 30 Sep 2020

  191. ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ (ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೊ)

  2020 ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಪಂದ್ರಾ ತೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ - ಅಶೆಂ ದೋನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೀಡಿಯೊಂಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್  ಸರ್ತ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕವಿಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ದೇಡ್ ತೆಂ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ವೀಡಿಯೊ ಮುದ್ರಿತ್ ಕರುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ. ಹೆ ವೀಡಿಯೊ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ನೆಮಾಂ ಭಿತರ್ ಆಸ್ಲೆ ತರ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾಲೆ. ಕವಿತಾ ಧಾಡುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ಆಗೋಸ್ತಾಚಿ 31 ಆಸಲ್ಲಿ.

  ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 30 ತಾರೀಕ್ ಮಧ್ಯಾನೆ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಪಾನ್ ಕೊಣಾಚೊ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಣ್ ಜಾತಾ ತಾಂಕಾಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಮೆಳ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 36 ವೀಡಿಯೊ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 18 ವೀಡಿಯೊ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಮುಂಬಯ್, ಗೊಂಯ್, ಮಂಗ್ಳುರ್, ಉಡುಪಿ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಯುಗಾಂಡಾ ತಶೆಂ ಮಸ್ಕತ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲಿಂ.

  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ:

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಜಿಯಾನ್ನಾ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (7570 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)
  ದುಸ್ರೆಂ: ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (5803 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಜೆಸ್ವಿಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (5611 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)
  ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (4534 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್) ಆನಿ ಕ್ರಿಸೆಲ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ (3152 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್).

  ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ:

  ಪಯ್ಲೆಂ: ಪ್ರಜ್ಞಾ ಅವಧೂತ್ ಕಾಮತ್, ಕುರ್ತಿ, ಗೊಂಯ್ (1623 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)
  ದುಸ್ರೆಂ: ಅನಿಕೇತ್ ನರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್ (1562 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)
  ತಿಸ್ರೆಂ: ಯುಗಾ ಆಡಾರ್ಕಾರ್, ತೀಸ್ವಾಡಿ, ಗೊಂಯ್ (1532 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)
  ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್ (1505 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್) ಆನಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಾ ಪ್ರೀಮಲ್, ಕಯ್ಯಾರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ (1146 ಜಣಾಂಚೆಂ ವೀಕ್ಷಣ್)


 • 190. Konkani Poetry Session in Dubai on February 28, 2020

 • 28 Feb 2020

  190. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿ - ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ - ಫೆಬ್ರೆರ್ 28, 2020

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಶೆಂ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‍ಪಾಲ್ವಾನ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 28, 2020 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮನಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆ, ಟೊನಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಆಂತೊನಾಮ್), ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ, ವಿವಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಓಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್, ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ, ಡಾಯ್ನಾ ಶರಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಡ್ಯಾರಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಅನಿಲ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಆಲ್ಬನ್ ಡೇವಿಡ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ (ಭೊಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ), ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಆನಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ - ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

  ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ಗೀತಕಾರ್ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ರಿತಿವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವತಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

  ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬರೊವ್ಪಿ ನಾನು ಮರೋಳಾನ್ ಕವಿ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚ್ಯಾ ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್’ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಸೈರೊ ವಲೇರಿಯನ್ ದಾಲ್ಮೇದಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

  ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೆ. ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಆನಿ ಭಾವಿಕ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಯಶೆಸ್ವೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಲ್ಲಿ.


 • 189. Kavita Fest 2020 at Ravindra Bhavan, Madgaon, Goa on 11 and 12 Jan 2020

 • 11 Jan 2020

  189. ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2020 : ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್, ಗೊಂಯ್, ಜನೆರ್ 11 ಆನಿ 12, 2020

  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್.

  January 11, 2020:

  ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಭಾಯ್ರ್ 2020 ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾವಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ, ಮುಂಬಯ್, ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್, ಉಡುಪಿ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಅನಿ ಗೊಂಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ, ಯುವಜಣಾಂ, ಕವಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘಟಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

  ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಆಯೋಜಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಕ್ ರವೀಂದ್ರ ಭವನ್, ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಗೊಂಯ್ಚೊ ಸುಟ್ಕೆ ಝುಜಾರಿ ಆನಿ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿ ಆನಿ ವಿಶ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚೊ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಹಾಂಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್‍ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ.

  ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಲಿನ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾಚೊ ’ಮಾಸಾಂ’ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ ’ಭಿತರ‍್ಲೊ ಕವಿ’ ಕವಿತಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

  ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2019-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕೆಲೊ. ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವೆದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ತಿಕಾ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

  ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಅನ್ವೇಶಾ ಸಿಂಗ್‌ಬಾಳಾನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಚೆಲಾಗಿಂ ’ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ.

  ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಫೆಸ್ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಗೋಶ್ಠಿ ಚಲ್ಲಿ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್, ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಲ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರಲ್ಲೆಂ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ, ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಆನಿ ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪೇಶ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

  January 12, 2020:

  ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ನಾಸ್ಟೊ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಪ್ರಮುಖ್ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ತಶೆಂಚ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್‍ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲಿ. ಶಾಯಿಶ್ ಪಣಂದಿಕಾರ್, ಸಂಜಯ್ ಬೋರ್ಕರ್, ನಯನ ಅಡಾರ್ಕಾರ್, ಮಾಯಾ ಖರಂಗಟೆ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸರ್‍ತೆಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ.

  ವೈಭವ್ ಕವ್ಳೆಕಾರ್ ಗೊಂಯ್, ಅನಿಕೇತ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್, ಒಲಿಟಾ ಪಿಂಟೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಂಣಿ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಕೇರಳ್ ಹಿಕಾ ಭುಜಾವಣೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ.

  ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ, ಗೊಂಯ್, ಅನ್ಶೂಲ್ ಡಾಯಸ್, ಗೊಂಯ್, ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಪಹಾಲ್, ಕೇರಳ್ ಹಾಣಿಂ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ, ದುಸ್ರೆಂ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಅಲ್ವೀನಾ ಮೊಂತೆರೊ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಅನುಶ್ಕಾ ಸಾಂಕೋರ್ಡೆಕಾರ್, ಗೊಂಯ್, ಪ್ರಾದ್ನ್ಯಾ ಉಪಾಧ್ಯೆ, ಗೊಂಯ್ ಆನಿ ರಿಶೋನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಕೇರಳ ಹಾಂಕಾಂ ಭುಜಾವಣೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ.

  ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ರಚನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಜೇತಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

  ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯೆ ಸೊಂಪವ್ಣೆ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ದೊ. ನಾರಾಯಣ್ ದೇಸಾಯ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಂಣಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ’ವಾಟೇ ವಯಲೆಂ ರಗತ್’ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

  ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಮಾಗ್ಲೊ ತರ್ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ.

  ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸಂಸ್ಥಾಪಕ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಹಾಂಣಿ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂನಿ ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲಿಂ. ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೊ. ಅನಂತ್ ಅಗ್ನಿ ಹಾಣೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ನಿರೂಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.